SME
Pondelok, 4. júl, 2022 | Meniny má Prokop

Akcie sa obmedzujú nerovnakým metrom (výzva)

Štát by si mal lepšie rozmyslieť, aké prísne opatrenia si môže dovoliť.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: SITA)

Vážený pán hlavný hygienik Mikas, vážený pán regionálny hygienik Duba,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás ako skupina koaličných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a právnikov v súvislosti s najnovšími opatreniami pri ohrození verejného zdravia z dôvodu ochorenia pandémie COVID-19.

V prvom rade si uvedomujeme narastajúci počet pozitívne testovaných osôb v rámci celého Slovenska, ale predovšetkým v Bratislave a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok za uplynulé dni a vítame snahu, ktorú za účelom spomalenia šírenia COVID-19 vyvíjajú regionálni hygienici, hlavný hygienik a Úrad verejného zdravotníctva, minister zdravotníctva, ako aj pandemická komisia a ústredný krízový štáb.

SkryťVypnúť reklamu

Sme si vedomí dôležitosti ochrany verejného zdravia zo strany štátu a nebezpečnosti tohto ochorenia.

Taktiež sme si vedomí neľahkej a bezprecedentnej situácie, v ktorej sa denno-denne ocitáte v snahe pomôcť nám všetkým a že rozhodnutia, ktoré musíte prijímať, nie sú jednoduché.

Ako právnici a poslanci sme však nútení Vás upozorniť na situáciu, kedy nadobudneme presvedčenie, že niektoré rozhodnutia neboli prijaté v súlade s platným právom, prípadne poškodzujú určité skupiny obyvateľov Slovenska neprimeraným spôsobom.

Preto Vás žiadame o ich prehodnotenie a ponúkame riešenia.

Zameriame sa predovšetkým na obmedzovanie hromadných podujatí vyššie spomenutým opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (RÚVZ), naše námietky sa však týkajú aj vyššie spomenutého opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

SkryťVypnúť reklamu

RÚVZ zakázal s účinnosťou od 14. 9. 2020 od 6:00 v okresoch spadajúcich do jeho pôsobnosti, okrem iného, usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v počte nad 50 osôb s výnimkou, ak budú mať všetci účastníci negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 12 hodín.

Ďalej zakázal usporadúvať hromadné podujatia v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa a nariadil obmedziť prevádzkové hodiny zariadení spoločného stravovania vrátane tých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu do 23:00 hod s výnimkou svadieb do 30 účastníkov.

Zásah do práva zhromažďovať sa

Za najväčší problém týchto obmedzení považujeme ich plošnosť, a teda nemožnosť organizovať ani také kultúrne, športové a iné podujatia, ktoré by boli z epidemiologického hľadiska relatívne bezpečné.

SkryťVypnúť reklamu

Domnievame sa, že predovšetkým pre profesionálne organizované podujatia s pevne danými a označenými miestami na sedenie, kde by boli dodržané prísne hygienické opatrenia (meranie telesnej teploty pri vstupe, rúška, odstupy, vetranie v interiéri, dezinfekcia), nie je dôvod obmedzovať ich na max. 50 účastníkov v interiéri, resp. 100 účastníkov v exteriéri.

A že takéto obmedzenie je z právneho hľadiska neprimeraným zásahom štátu do práva podnikať, vlastníckeho práva, práva vykonávať zárobkovú činnosť a práva zhromažďovať sa.

Nevidíme žiadny legitímny dôvod, prečo by mali byť cirkevné podujatia posudzované odlišne než kultúrne, športové a iné.

Naviac, nemožno aplikovať toto obmedzenie na každé podujatie en bloc, čiže bez zohľadnenia jeho povahy, kde sa napríklad nerozlišujú kultúrne podujatia konzervatívneho charakteru (ako napríklad koncerty klasickej hudby) od podujatí súdobej tanečnej hudby (napríklad diskotéka).

SkryťVypnúť reklamu

Nemožno ani akceptovať nezohľadnenie veľkosti kapacity miesta konania podujatia.

Toto opatrenie tak môže byť protiústavné, pretože existuje aj iné opatrenie, ktoré by rovnako efektívne zabezpečilo dosiahnutie legitímneho cieľa, ktorým je ochrana verejného zdravia, ale zároveň by bolo menej zasahujúce do (nielen) vyššie zmienených základných práv.

Týmto opatrením by bolo podľa nášho názoru predovšetkým opatrenie, ktoré by viac rozlišovalo medzi jednotlivými typmi podujatí z hľadiska možnosti zabezpečenia ochrany verejného zdravia hygienickými opatreniami a neobmedzovalo všetky hromadné podujatia plošne len na základe jediného kritéria, ktorým je maximálny počet účastníkov.

Zabraňovanie športovým podujatiam

V práve platí princíp, že rovnako sa má posudzovať len rovnaké s rovnakým, v prípade nerovnakého je ale nutné diferencovať. Na porovnanie a inšpiráciu uvádzame opatrenia, ktoré od 14. 9. 2020 platia v susednom Rakúsku.

SkryťVypnúť reklamu

Prevádzkové hodiny gastronomických prevádzok sa obmedzujú do 1:00 hod (nie do 23:00 hod ako v SR). Taktiež sa v Rakúsku obmedzuje maximálny počet účastníkov hromadných podujatí na 50 v interiéri a na 100 v exteriéri, teda rovnako ako na Slovensku.

Pokiaľ však ide o profesionálne organizované podujatia s pevne danými a označenými miestami na sedenie, je tento limit zvýšený až na maximálne 1500 v interiéri a 3000 v exteriéri (pričom ale podujatia nad 500 účastníkov v interiéri a 750 účastníkov v exteriéri podliehajú povoleniu zo strany miestne príslušného úradu, ktorý môže individuálne posúdiť jednotlivé podujatia).

Ďalšou dôležitou úpravou je to, že do maximálneho počtu účastníkov hromadného podujatia sa v Rakúsku nezapočítavajú osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii hromadného podujatia (napríklad umelci, personál, organizátori).

SkryťVypnúť reklamu

V opatrení RÚVZ nie je uvedené, či sa takéto osoby do maximálneho počtu účastníkov započítavajú. To spôsobuje neurčitosť opatrenia a právnu neistotu. Ak sa prikloníme k výkladu, že tieto osoby nie sú vyňaté z maximálneho počtu účastníkov, vedie to k ďalšiemu obmedzeniu maximálneho počtu účastníkov.

Pritom v prípade takéhoto výkladu ide v skutočnosti o zákaz istých typov podujatí, napríklad hokejového zápasu, keďže každý tím pozostáva spravidla zo 4 pätiek hráčov (20), brankárov (2-3), realizačného tímu (3 a viac), čím je dosiahnutý limit 50 osôb v interiéri, a to bez rozhodcov, časomeračov a personálu potrebného pre obsluhu ľadovej plochy.

Prečo sú cirkevné akcie vyňaté

Z opatrenia RÚVZ nie je jasné, či sa pod hromadnými podujatiami myslia aj bohoslužby, cirkevné akcie a obrady, respektíve úkony a či sú aj tie limitované rovnako ako športové či kultúrne podujatia.

SkryťVypnúť reklamu

S ohľadom na jedno z posledných vyjadrení ministra zdravotníctva k Šaštínskej púti, ako aj s ohľadom na výnimku pre tieto podujatia v opatrení ÚVZ, sa ale domnievame, že nie.

Z hľadiska ochrany verejného zdravia pritom nevidíme žiadny legitímny dôvod, prečo by mali byť cirkevné podujatia posudzované odlišne než kultúrne, športové a iné podujatia a toto rozlišovanie je tak ťažko obhájiteľné aj z hľadiska princípu rovnosti a zákazu diskriminácie ako ústavných princípov.

Právo verejne prejavovať svoje náboženstvo pritom nemôže byť zvýhodnené pred skupinou hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Zároveň to spôsobuje v spoločnosti neželané napätie a konflikty.

Pozor na princípy právnej istoty

Taktiež by sme radi poukázali na problém predvídateľnosti aktuálnych opatrení. Mnohé kultúrne a športové podujatia, ale aj svadby sú už naplánované, zorganizované, zaplatené sú zálohy a ďalšie náklady na ich realizáciu. Situácia ohľadom nákazy COVID-19 sa taktiež prudko nezhoršila zo dňa na deň. Počas letných mesiacov fungovali len minimálne opatrenia, pritom migrácia a sociálne kontakty medzi ľuďmi boli značné.

SkryťVypnúť reklamu

Štát však vtedy nepristúpil k prijatiu obmedzujúcich opatrení takého rázu, ako robí v súčasnosti. Je preto otázka, či aktuálne opatrenia obstoja z hľadiska ochrany legitímnych očakávaní ako jedného z princípov právnej istoty.

V neposlednom rade by sme chceli upozorniť aj na možnú nezákonnosť opatrení RÚVZ a ÚVZ, na ktoré upozorňujú právnici dlhodobo, ktorá môže nielen viesť v konečnom dôsledku k ich zrušeniu súdom s ďalekosiahlymi právnymi a politickými dôsledkami, ale prispieva aj k tomu, že niektorí ľudia odmietajú dodržiavať už v podstate akékoľvek opatrenia, čo znamená skutočné riziko pre ochranu verejného zdravia.

Zároveň sa táto otázka stáva nástrojom politického boja.

Nebrániť výkonu povolania

Na záver uvedieme to najdôležitejšie. Aktuálne opatrenia sú nielen problematické z právneho a politického hľadiska, ale predovšetkým môžu viesť k tomu, že finančne zlikvidujú mnohých umelcov, športovcov a všetkých, ktorí participujú na organizácií kultúrnych a športových podujatí, ale aj gastronomické prevádzky a zmaria či pokazia niektoré svadby, stužkové slávnosti a mnohé iné.

SkryťVypnúť reklamu

Situácia je z ekonomického hľadiska vážna predovšetkým v oblasti kultúry, ale aj športu. Mnohí umelci už teraz nemajú doslova z čoho žiť a jediné, čo chcú, je môcť si robiť svoju prácu.

Sme si vedomí, že pracujete na kompenzáciách za výpadky ich príjmov, vedzte ale, že tieto kompenzácie už teraz nepostačujú a mnohí sú na pokraji krachu už dnes, ak neskrachovali už včera.

Ak štát nie je schopný zabezpečiť náležitú náhradu za obmedzenie ich činnosti ešte dnes, mal by si o to lepšie rozmyslieť, aké prísne opatrenia si môže dovoliť, a to ako z právneho, tak z politického, celospoločenského, ale vôbec ľudského hľadiska.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Komentáre

Inzercia - Tlačové správy

 1. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
 2. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 3. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 4. Má len 17 rokov a pracoval už pre americkú armádu aj slovenské ministerstvo
 5. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 6. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 7. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 8. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 1. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 2. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 3. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
 4. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
 5. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 6. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 15 789
 2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 836
 3. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 9 889
 4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 425
 5. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 370
 6. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 887
 7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 2 798
 8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 2 646
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Peter Tkačenko

Tentoraz urobili všetko správne.


14 h
Húfnica Zuzana 2.

Materiál hladko prešiel vládou.


15 h

Karikatúra denníka SME (Vico).


15 h
Matúš Krčmárik.

Kľúčovou udalosťou bude summit v Prahe.


15 h

Blogy SME

 1. INESS: Dr. Henry Ford z Indie
 2. Milan Buno: 7 knižných tipov: Kto prežije? Minister vnútra alebo mafiánsky boss?!
 3. Post Bellum SK: V Rádiu Slobodná Európa sme počúvali o pravde cez komunistické rušičky
 4. Michael Achberger: Plážová diéta: keď vás od plaviek delí len niekoľko kíl
 5. Jozef Sitko: Len spor Matovič - Heger umožní novú vládu
 6. Jaroslav Polaček: VOLVO je ocenením našej tvrdej práce. Chcem v nej pokračovať.
 7. Tomáš Kiebel: Keď vám štát ukáže prostredník, prichádzajú na pomoc kryptomeny...
 8. Viktória Holejová: Cigáni
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 22 307
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 782
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 066
 4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 707
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 149
 6. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 631
 7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 094
 8. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit 2 898
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťZatvoriť reklamu