SME
Nedeľa, 27. september, 2020 | Meniny má CypriánKrížovkyKrížovky
VÝZVA POSLANCOV A PRÁVNIKOV

Akcie sa obmedzujú nerovnakým metrom (výzva)

Štát by si mal lepšie rozmyslieť, aké prísne opatrenia si môže dovoliť.

Ilustračné fotoIlustračné foto (Zdroj: SITA)

Vážený pán hlavný hygienik Mikas, vážený pán regionálny hygienik Duba,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás ako skupina koaličných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a právnikov v súvislosti s najnovšími opatreniami pri ohrození verejného zdravia z dôvodu ochorenia pandémie COVID-19.

V prvom rade si uvedomujeme narastajúci počet pozitívne testovaných osôb v rámci celého Slovenska, ale predovšetkým v Bratislave a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok za uplynulé dni a vítame snahu, ktorú za účelom spomalenia šírenia COVID-19 vyvíjajú regionálni hygienici, hlavný hygienik a Úrad verejného zdravotníctva, minister zdravotníctva, ako aj pandemická komisia a ústredný krízový štáb.

Skryť Vypnúť reklamu

Sme si vedomí dôležitosti ochrany verejného zdravia zo strany štátu a nebezpečnosti tohto ochorenia.

Taktiež sme si vedomí neľahkej a bezprecedentnej situácie, v ktorej sa denno-denne ocitáte v snahe pomôcť nám všetkým a že rozhodnutia, ktoré musíte prijímať, nie sú jednoduché.

Ako právnici a poslanci sme však nútení Vás upozorniť na situáciu, kedy nadobudneme presvedčenie, že niektoré rozhodnutia neboli prijaté v súlade s platným právom, prípadne poškodzujú určité skupiny obyvateľov Slovenska neprimeraným spôsobom.

Preto Vás žiadame o ich prehodnotenie a ponúkame riešenia.

Zameriame sa predovšetkým na obmedzovanie hromadných podujatí vyššie spomenutým opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (RÚVZ), naše námietky sa však týkajú aj vyššie spomenutého opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Skryť Vypnúť reklamu

RÚVZ zakázal s účinnosťou od 14. 9. 2020 od 6:00 v okresoch spadajúcich do jeho pôsobnosti, okrem iného, usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v počte nad 50 osôb s výnimkou, ak budú mať všetci účastníci negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako 12 hodín.

Ďalej zakázal usporadúvať hromadné podujatia v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa a nariadil obmedziť prevádzkové hodiny zariadení spoločného stravovania vrátane tých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu do 23:00 hod s výnimkou svadieb do 30 účastníkov.

Zásah do práva zhromažďovať sa

Za najväčší problém týchto obmedzení považujeme ich plošnosť, a teda nemožnosť organizovať ani také kultúrne, športové a iné podujatia, ktoré by boli z epidemiologického hľadiska relatívne bezpečné.

Skryť Vypnúť reklamu

Domnievame sa, že predovšetkým pre profesionálne organizované podujatia s pevne danými a označenými miestami na sedenie, kde by boli dodržané prísne hygienické opatrenia (meranie telesnej teploty pri vstupe, rúška, odstupy, vetranie v interiéri, dezinfekcia), nie je dôvod obmedzovať ich na max. 50 účastníkov v interiéri, resp. 100 účastníkov v exteriéri.

A že takéto obmedzenie je z právneho hľadiska neprimeraným zásahom štátu do práva podnikať, vlastníckeho práva, práva vykonávať zárobkovú činnosť a práva zhromažďovať sa.

Nevidíme žiadny legitímny dôvod, prečo by mali byť cirkevné podujatia posudzované odlišne než kultúrne, športové a iné.

Naviac, nemožno aplikovať toto obmedzenie na každé podujatie en bloc, čiže bez zohľadnenia jeho povahy, kde sa napríklad nerozlišujú kultúrne podujatia konzervatívneho charakteru (ako napríklad koncerty klasickej hudby) od podujatí súdobej tanečnej hudby (napríklad diskotéka).

Skryť Vypnúť reklamu

Nemožno ani akceptovať nezohľadnenie veľkosti kapacity miesta konania podujatia.

Toto opatrenie tak môže byť protiústavné, pretože existuje aj iné opatrenie, ktoré by rovnako efektívne zabezpečilo dosiahnutie legitímneho cieľa, ktorým je ochrana verejného zdravia, ale zároveň by bolo menej zasahujúce do (nielen) vyššie zmienených základných práv.

Týmto opatrením by bolo podľa nášho názoru predovšetkým opatrenie, ktoré by viac rozlišovalo medzi jednotlivými typmi podujatí z hľadiska možnosti zabezpečenia ochrany verejného zdravia hygienickými opatreniami a neobmedzovalo všetky hromadné podujatia plošne len na základe jediného kritéria, ktorým je maximálny počet účastníkov.

Zabraňovanie športovým podujatiam

V práve platí princíp, že rovnako sa má posudzovať len rovnaké s rovnakým, v prípade nerovnakého je ale nutné diferencovať. Na porovnanie a inšpiráciu uvádzame opatrenia, ktoré od 14. 9. 2020 platia v susednom Rakúsku.

Skryť Vypnúť reklamu

Prevádzkové hodiny gastronomických prevádzok sa obmedzujú do 1:00 hod (nie do 23:00 hod ako v SR). Taktiež sa v Rakúsku obmedzuje maximálny počet účastníkov hromadných podujatí na 50 v interiéri a na 100 v exteriéri, teda rovnako ako na Slovensku.

Pokiaľ však ide o profesionálne organizované podujatia s pevne danými a označenými miestami na sedenie, je tento limit zvýšený až na maximálne 1500 v interiéri a 3000 v exteriéri (pričom ale podujatia nad 500 účastníkov v interiéri a 750 účastníkov v exteriéri podliehajú povoleniu zo strany miestne príslušného úradu, ktorý môže individuálne posúdiť jednotlivé podujatia).

Ďalšou dôležitou úpravou je to, že do maximálneho počtu účastníkov hromadného podujatia sa v Rakúsku nezapočítavajú osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii hromadného podujatia (napríklad umelci, personál, organizátori).

Skryť Vypnúť reklamu

V opatrení RÚVZ nie je uvedené, či sa takéto osoby do maximálneho počtu účastníkov započítavajú. To spôsobuje neurčitosť opatrenia a právnu neistotu. Ak sa prikloníme k výkladu, že tieto osoby nie sú vyňaté z maximálneho počtu účastníkov, vedie to k ďalšiemu obmedzeniu maximálneho počtu účastníkov.

Pritom v prípade takéhoto výkladu ide v skutočnosti o zákaz istých typov podujatí, napríklad hokejového zápasu, keďže každý tím pozostáva spravidla zo 4 pätiek hráčov (20), brankárov (2-3), realizačného tímu (3 a viac), čím je dosiahnutý limit 50 osôb v interiéri, a to bez rozhodcov, časomeračov a personálu potrebného pre obsluhu ľadovej plochy.

Prečo sú cirkevné akcie vyňaté

Z opatrenia RÚVZ nie je jasné, či sa pod hromadnými podujatiami myslia aj bohoslužby, cirkevné akcie a obrady, respektíve úkony a či sú aj tie limitované rovnako ako športové či kultúrne podujatia.

Skryť Vypnúť reklamu

S ohľadom na jedno z posledných vyjadrení ministra zdravotníctva k Šaštínskej púti, ako aj s ohľadom na výnimku pre tieto podujatia v opatrení ÚVZ, sa ale domnievame, že nie.

Z hľadiska ochrany verejného zdravia pritom nevidíme žiadny legitímny dôvod, prečo by mali byť cirkevné podujatia posudzované odlišne než kultúrne, športové a iné podujatia a toto rozlišovanie je tak ťažko obhájiteľné aj z hľadiska princípu rovnosti a zákazu diskriminácie ako ústavných princípov.

Právo verejne prejavovať svoje náboženstvo pritom nemôže byť zvýhodnené pred skupinou hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Zároveň to spôsobuje v spoločnosti neželané napätie a konflikty.

Pozor na princípy právnej istoty

Taktiež by sme radi poukázali na problém predvídateľnosti aktuálnych opatrení. Mnohé kultúrne a športové podujatia, ale aj svadby sú už naplánované, zorganizované, zaplatené sú zálohy a ďalšie náklady na ich realizáciu. Situácia ohľadom nákazy COVID-19 sa taktiež prudko nezhoršila zo dňa na deň. Počas letných mesiacov fungovali len minimálne opatrenia, pritom migrácia a sociálne kontakty medzi ľuďmi boli značné.

Skryť Vypnúť reklamu

Štát však vtedy nepristúpil k prijatiu obmedzujúcich opatrení takého rázu, ako robí v súčasnosti. Je preto otázka, či aktuálne opatrenia obstoja z hľadiska ochrany legitímnych očakávaní ako jedného z princípov právnej istoty.

V neposlednom rade by sme chceli upozorniť aj na možnú nezákonnosť opatrení RÚVZ a ÚVZ, na ktoré upozorňujú právnici dlhodobo, ktorá môže nielen viesť v konečnom dôsledku k ich zrušeniu súdom s ďalekosiahlymi právnymi a politickými dôsledkami, ale prispieva aj k tomu, že niektorí ľudia odmietajú dodržiavať už v podstate akékoľvek opatrenia, čo znamená skutočné riziko pre ochranu verejného zdravia.

Zároveň sa táto otázka stáva nástrojom politického boja.

Nebrániť výkonu povolania

Na záver uvedieme to najdôležitejšie. Aktuálne opatrenia sú nielen problematické z právneho a politického hľadiska, ale predovšetkým môžu viesť k tomu, že finančne zlikvidujú mnohých umelcov, športovcov a všetkých, ktorí participujú na organizácií kultúrnych a športových podujatí, ale aj gastronomické prevádzky a zmaria či pokazia niektoré svadby, stužkové slávnosti a mnohé iné.

Skryť Vypnúť reklamu

Situácia je z ekonomického hľadiska vážna predovšetkým v oblasti kultúry, ale aj športu. Mnohí umelci už teraz nemajú doslova z čoho žiť a jediné, čo chcú, je môcť si robiť svoju prácu.

Sme si vedomí, že pracujete na kompenzáciách za výpadky ich príjmov, vedzte ale, že tieto kompenzácie už teraz nepostačujú a mnohí sú na pokraji krachu už dnes, ak neskrachovali už včera.

Ak štát nie je schopný zabezpečiť náležitú náhradu za obmedzenie ich činnosti ešte dnes, mal by si o to lepšie rozmyslieť, aké prísne opatrenia si môže dovoliť, a to ako z právneho, tak z politického, celospoločenského, ale vôbec ľudského hľadiska.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Komentáre

Inzercia - Tlačové správy

 1. Seat Leon Sportstourer ponúka priestor aj charakter (test)
 2. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
 3. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
 4. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
 5. Regionálne poklady nájdete aj v Kauflande
 6. Slováci zisťujú, že mať plán je dobrá vec
 7. Týchto 5 nehôd v domácnosti vás presvedčí - poistenie sa oplatí
 8. Chcete mať ekologickú domácnosť? Začnite od zelenej elektriny
 9. Šport je dôležitý pre fyzické aj mentálne zdravie
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Seat Leon Sportstourer ponúka priestor aj charakter (test)
 2. Mobilný zdvihák pre pacienta
 3. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
 4. Otázky zo zubárskeho kresla: Zubné implantáty
 5. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
 6. Únava, Stres ? Nízke libido ? Riešenie je jednoduché!
 7. Veľký úspech slovenskej kávy v medzinárodnej súťaži Great Taste
 8. Obľúbená značka YES! sa rozrastá o nové proteínové tyčinky
 9. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
 10. Štyri znaky nesprávneho zateplenia a ako sa im vyhnúť
 1. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 24 748
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 15 961
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 14 853
 4. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy 13 014
 5. Premení klimatická kríza Liptov na Podunajskú nížinu? 10 264
 6. Užite si čarovnú jeseň na horách: Tipy na výlety pre celú rodinu 9 747
 7. Unikátny zážitok na Muránskej planine. Uvíta vás tisícka sysľov 9 744
 8. 5 digitálnych vychytávok, ktoré vám uľahčia štúdium 9 371
 9. Školský rozvrh s kalendárom prázdnin v denníku SME 9 198
 10. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali 7 996
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Koronavírus na Slovensku: Všetko dôležité na jednom mieste

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Podcast Dejiny

Pustý kút Uhorska premenil na kultúrnu krajinu. Kto bol František Štefan Lotrinský?

Manžel Márie Terézie bol nadaný podnikateľ a vizionár.

Podcast Dejiny - historický podcast v spolupráci s magazínom Historická revue.
Infektologička Alena Koščálová
Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Flegr: Slovensko má ešte šancu druhú vlnu zvrátiť

Rozhovor s biológom a parazitológom, profesorom Jaroslavom Flegrom.

Jaroslav Flegr.

Neprehliadnite tiež

Brífing (Sliacky)

Karikatúra denníka SME (Sliacky).

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Kto mu to pokazil?

Apel na zodpovednosť a dodržiavanie opatrení by sme si vedeli predstaviť aj inak.

Zuzana Kepplová, komentátorka denníka SME.
Komentár Petra Schutza

Krok do tej istej rieky

Matovič sa musí naučiť diskutovať aj s opozíciou.

Peter Schutz.
Píše Július GEMBICKÝ

Koaličné dividendy Moravčíkovej vlády

Koalície sú neraz najlepšou prevenciou tejto krajiny pred autokratmi.

Jozef Moravčík