SME
Pondelok, 19. apríl, 2021 | Meniny má JelaKrížovkyKrížovky
PÍŠU PAVOL HARDOŠ A JURAJ MEDZIHORSKÝ

Aký je odkaz českého ústavného súdu k volebným pravidlám?

Na detailoch volebných mechanizmov záleží.

Český ústavný súd.Český ústavný súd. (Zdroj: MAFRA)

Juraj Medzihorský pôsobí na Katedre metodológie London School of Economics and Political Science. Pavol Hardoš je odborný asistent v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK. Článok vyjadruje názory autorov a nie ich zamestnávateľov.

Evergreenom slovenskej politickej scény sú návrhy na zmenu volebného systému. Zvlášť obľúbené je znovuzavedenie viacerých volebných obvodov. Do návrhov zmien volebného systému si mnohí často premietajú jednoduché riešenie pre často nesúvisiace politické problémy. Menej pozornosti sa už však zvykne venovať dosahom týchto zmien na férovosť politickej súťaže.

Skryť Vypnúť reklamu

Z tohto hľadiska je zaujímavý práve čerstvý nález Ústavného súdu ČR. Ten označil obvody s menšími počtami mandátov spojené z D’Hondtovou metódou prideľovania mandátov za odporujúce princípom rovnosti hlasov a pomernosti. S týmto dôvodením súd taktiež zrušil aj stúpajúce kvórum pre koalície politických strán.

Kde našiel súd problém

Ústavný súd ČR zrušil časť volebného zákona, pretože jeho ustanovenia porušovali základné práva a slobody a narúšali politickú súťaž.

Súvisiaci článok Česko upraví volebný systém. Súd čiastočne vyhovel senátorom Čítajte 

Prideľovanie mandátov stranám totiž viedlo k situáciám, keď napríklad hnutie STAN, ktoré malo tesne nad 5 percent potrebovalo v prepočte na jeden získaný mandát dvakrát viac hlasov ako víťazné ANO Andreja Babiša.

Volebný zákon tak podľa súdu porušoval rovné volebné právo a rovné šance kandidujúcich subjektov na úspech. Ono je to dosť zrejmá vec. Ak na zisk mandátu potrebujete dvakrát viac hlasov než iná, väčšia strana, ťažko sa uchováva dojem férovosti takýchto pravidiel. Výsledkom je, že voliči niektorých strán žijúci v niektorých krajoch mali vo voľbách často niekoľkonásobne silnejší hlas.

Skryť Vypnúť reklamu

Nemali by sme však podľahnúť dojmu, že volebné inžinierstvo je priamočiara záležitosť. Ústavný súd musel vyvažovať viacero záujmov: nielen nejasne definovaný, ale v ústave zakotvený, princíp pomernosti, či politický záujem o delenie štátu na kraje, ale aj dôraz na integračnú funkciu volieb - pričom stále môžu pretrvávať otázky nakoľko rozhodnutie súdu obsiahlo celý problém.

Súd uprednostnil rovnosť

V demokraciách funguje politická rovnosť ako základný predpis - všetko sa odvíja od nespochybniteľného statusu rovnosti všetkých občanov. Tento regulatív sa nedá vyčerpať heslom “jedna osoba, jeden hlas”. Nestačí, že každého hlas sa započíta.

Zachovanie základnej rovnosti závisí od celkového procesu výkonu volieb a jeho výsledkov. Teda nielen či, ale aj ako sa hlasy sčítavajú a premieňajú na politickú vôľu a na mandáty. Záleží tak aj na tom, nakoľko sa jestvujúce inštitúcie vo svojom fungovaní podieľajú na rešpektovaní tejto základnej rovnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Ústavný súd ČR si splnil svoje základné poslanie, keď konštatoval, že k porušeniu regulatívu rovnosti dochádza. Rozhodnutie treba privítať v dvoch rovinách.

Z demokratického hľadiska je spôsob delenia do obvodov podľa regiónov zhruba rovnako legitímny, ako keby sme voličstvo delili do obvodov podľa znamení ich horoskopu, alebo poradia v abecede.

Prvá je čisto normatívna. V nej môžeme konštatovať, že si súd zodpovedne splnil svoju ústavnú úlohu, keď ochranu základných demokratických princípov povýšil nad politickú účelovosť, momentálne nálady, ale aj praktickosť.

Druhou rovinou je vôľa preskúmať volebnú prax, prehodnotiť vlastné rozhodnutia spred 20 rokov a neuspokojiť sa s politologickými prehľadmi rôznych verzií pomernosti.

Kto tu má s kým pomer

Ústavný súd ČR konštatoval, že doteraz platný zákon nerešpektuje ústavnú zásadu pomerného zastúpenia. Volebný zákon z roku 2000 podľa súdu išiel proti ústavnému princípu, že zastúpenie strán má čo najvernejšie sledovať pomernosť ich síl v rámci celého štátu a nielen v krajoch.

Skryť Vypnúť reklamu

Väčšinu diskusii o pomernom zastúpení sprevádza zásadný omyl, že ak máme jasno v tom, z akého hľadiska by malo byť zastúpenie pomerným, tak má pomernosť jednoznačnú definíciu. Dokonalá pomernosť takúto definíciu má: podiely mandátov presne zodpovedajú podielom hlasov. To však v praxi počty hlasov a počty mandátov zriedka umožňujú.

Háčik vzniká v určení, ktoré z možných rozdelení je najbližšie pomernosti. Odpoveď závisí od toho, ako zadefinujeme mieru pomernosti. Ak ju vyjadríme ako súčet absolútnych hodnôt rozdielov medzi podielmi hlasov a podielmi mandátov naprieč stranami, dospejeme k metóde najväčších zvyškov.

Celosvetovo najpoužívanejšia D’Hondtova metóda stelesňuje inú definíciu pomernosti. Podľa nej sú niektoré hlasy zastúpené presne pomerne a ostatné sú nezastúpené. Pomernosť sleduje maximalizovaním počtu zastúpených hlasov, bez ohľadu na to, či patria malým alebo veľkým stranám. Z tohto hľadiska je najpomernejšou metódou. No nie je ňou pri iných definíciách pomernosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Vzťahy medzi metódami a mierkami pomernosti sú dobre zmapované. No neprenikli ani k širšej verejnosti, ani k nemalej časti politológov. Pritom by výber metód výrazne uľahčilo, ak by sme si vyjasnili, ktorá mierka najlepšie zodpovedá ideálu rovnosti.

To, že súd zhodnotil D’Hondtovu metódu ako zvlášť problematickú pri daných obvodoch je dôsledkom nie vždy jednoznačných intuícií o meraní pomernosti, na ktorých staval a ktoré sú bežné aj v politologickej literatúre.

K diskusii o pomernom zastúpení patria aj tzv. volebné paradoxy. Napríklad pri alabamskom, ak zväčšíme parlament o jeden mandát, nejaká strana môže stratiť kreslo. Paradoxy nie sú doladiteľné nedokonalosti, ale matematické dôsledky zvolených pojmov pomernosti, ktoré metódy stelesňujú. Ako argumentuje aj súd, tieto nemožno samy osebe považovať za neústavné.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak si zákonodarkyňa chce vybrať pomerný volebný systém, pôjde to oveľa jednoduchšie, ak si najprv ujasní, čo presne si predstavuje pod pomernosťou.

Ústavný súd ČR toto rozvažovanie obmedzil rozhodnutím, že ústavné princípy už nejaký výklad pomernosti predpokladajú - pomernosť zastúpenia strán podľa hlasov celého voličstva štátu - zároveň však samotné rozhodovanie o jeho presnej podobe prenechal zákonodarným zborom.

Tie sa tak nevyhnú výberu medzi čo najvyššou pomernosťou a inými cieľmi.

Hodnotové otázky sa nedajú obísť matematicky

Súvisiaci článok V Česku majú zmysel pre humor Čítajte 

Medzi jeden z často skloňovaných politických cieľov patrí aj snaha o “regionalizáciu” volieb. Ide o akýsi pokus “priblížiť” poslancov ľuďom. Väčšinou je to však skôr ústupok historickým zvyklostiam, alebo demagogickým floskulám, ako nevyhnutnosť demokratických princípov.

Skryť Vypnúť reklamu

Z demokratického hľadiska je spôsob delenia do obvodov podľa regiónov zhruba rovnako legitímny, ako keby sme voličstvo delili do obvodov podľa znamení ich horoskopu, alebo poradia v abecede. Vo všeobecnosti však platí, že jediná bezpečná cesta k pomernosti vedie cez čo najväčšie obvody.

V Česku sa rozhodli, že ich volebné obvody kopírujú delenie na kraje s výraznými populačnými rozdielmi. Vo výsledku bolo toto “priblíženie” poslancov občanom draho zaplatené práve deformovaním pomernosti, ktoré viedlo v praxi až k nerovnosti voličského hlasu.

Ponúkajú sa aj metódy, ktoré sledujú dvoj-proporčnosť, teda prideľovanie mandátov na základe dvoch kritérií. Po skončení hlasovania súbežne určia koľko mandátov prípadne stranám a koľko obvodom. No ani to nestačí na odstránenie rozporov s rovnosťou hlasov.

Skryť Vypnúť reklamu

Prvou je zmienená normatívna otázka, prečo je práve delenie na obvody v daných hraniciach dôležité. Druhá rovina je matematická.

Predstavme si tabuľku, v ktorej sú riadky strany a stĺpce obvody, a v bunkách sú zapísané podiely hlasov na celkovom počte. Predstavme si druhú takú tabuľku, v ktorej sú ale zapísané podiely kresiel. Aj ak sú si riadkové a stĺpcové súčty podobné medzi tabuľkami, môžeme v jednotlivých bunkách vidieť veľmi rozdielne hodnoty.

Teda ani to, že strany a obvody sú pomerne zastúpené, nezaručuje rovnosť zastúpenia pre všetky skupiny voličov v tabuľke. To môže ľahko viesť k závažným politickým dôsledkom, keď budú pre niektoré strany niektoré ich regionálne skupiny voličov jednoducho menej dôležité pre ich parlamentný výtlak.

Skrátka, možností je veľa: sledujeme iba pomernosť pre obvody a pre strany, alebo aj pre kombinácie obvodov a strán? Prax naprieč demokraciami s pomerným zastúpením ďaleko zaostáva za možnosťami. Českým zákonodarcom teraz súd umožnil túto skutočnosť čiastočne napraviť.

Skryť Vypnúť reklamu

No ani najpokročilejšie metódy vrátane dvoj-proporčných nedokážu obísť zásadnú normatívnu otázku významu regionálneho zastúpenia a do akej miery je hodné obetí v rovnosti hlasov.

Zároveň je táto udalosť dobrým poučením aj pre akýchkoľvek slovenských reformátorov. Ukazuje nám, že na detailoch volebných mechanizmov záleží.

Je dôležité, aby jestvujúce volebné mechanizmy nedeformovali vôľu voličov a nerobili z niektorých hlasov hlas menejcenný. Volebný systém má slúžiť len na premenu hlasu voličov do politickej vôle - má odzrkadľovať vôľu ľudu a umožniť jej premenu na mandáty. Tento preklad však musí vždy zachovať úctu k ich základnej rovnosti.

Je preto tiež nevyhnutné odolávať klamlivým volaniam, že cez volebný systém je možné “vyladiť” politickú scénu. Na politické neduhy totiž vždy existujú len politické riešenia. Žiadne inštitucionálne skratky nedokážu zaistiť lepšiu kvalitu politického rozhodovania.

Skryť Vypnúť reklamu

O politickom zastúpení tak naďalej platí, že rovné zrkadlo naozaj nemôže za to, že máme krivú papuľu.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Komentáre

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zase pozeráte do obrazovky? Radí fyzioterapeut aj očný lekár
 2. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 3. Nech trénujete kdekoľvek, nikdy nešportujete sami
 4. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 5. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 6. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 7. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 8. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 9. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 10. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 1. V COOP Jednote aj počas pandémie vybavíte všetko
 2. DPDgroup zanalyzovala správanie zákazníkov počas pandémie
 3. Čo bude v 2021 inak pri stavebnom povolení pre domy
 4. Konečne! PLANEO Elektro opäť otvára predajne
 5. Nech trénujete kdekoľvek, nikdy nešportujete sami
 6. Obnoviteľné zdroje energie na FVT
 7. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 8. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 9. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 10. Firmy požadujú väčšiu flexibilitu
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 26 450
 2. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 22 040
 3. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 18 432
 4. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 596
 5. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 8 391
 6. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 8 010
 7. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 7 903
 8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 815
 9. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 662
 10. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 7 559
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Česká republika

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém
Ústavný súd Slovenskej republiky
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Polícia strážila okolie areálu.

Moskva vyhostila 20 českých diplomatov.

5 h
Peter Schutz.

Slovensko môže potvrdiť pozíciu najbližšieho českého priateľa.

3 h
Na snímke vpravo predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a vľavo primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.

Pandémia si vyžiadala 11 172 obetí.

16 h

Neprehliadnite tiež

Peter Schutz.

Slovensko môže potvrdiť pozíciu najbližšieho českého priateľa.

3 h
Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič počas tlačovej besedy na tému: Sputnik V. Dosť bolo klamstiev.

Nariadiť očkovanie mohol, už nemôže.

3 h
KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Kde je Korčokov Rhodos

Peter Schutz.

Z porovnania správ BIS a SIS vyplýva, že o ruskej diverzii nemajú obe slovenské kontrarozviedky ani poňatia.

4 h

Karikatúra denníka SME (Sliacky)

4 h