SME
Piatok, 5. marec, 2021 | Meniny má FridrichKrížovkyKrížovky
VYHLÁSENIE INICIATÍVY VEDA POMÁHA COVID-19

Ako zaistiť bezpečný návrat do škôl

Odporúčame kloktanie, spojené s metódou PCR, aspoň raz za týždeň.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: TASR)

Slovensko patrí medzi krajiny s najdlhšie zatvorenými školami v Európe. Naši stredoškoláci sa na bežnom vyučovaní nezúčastňujú, okrem jedného mesiaca a pár výnimiek, už takmer rok. Celé mesiace prezenčnej výuky už vymeškal aj druhý stupeň základných škôl a od nového roku sa vzdeláva aj prvý stupeň len doma.

Čas zavretých škôl a izolácie študentov je veľmi dlhý. Benefity v podobe spomaľovania epidémie sú už porovnateľné, a možno aj prevýšené, zásadnou ujmou, ktorú silno pocítime v budúcnosti.

Uzavreté školy znamenajú nielen oslabené vzdelávanie, ale aj narušené sociálne väzby a zhoršenie duševného zdravia žiakov a študentov. Zvlášť postihnuté sú deti bez dostatočného prístupu k technológiám, umožňujúcim vzdelávanie na diaľku.

Skryť Vypnúť reklamu

Preto je najvyšší čas umožniť aspoň čiastočný návrat žiakov do škôl. Momentálne, žiaľ, žijeme v období, keď do pandémie vstupujú rýchlejšie sa šíriace varianty koronavírusu, čo otvorenie škôl významne komplikuje a v mnohých regiónoch priam vylučuje.

Otvárajme čiastočne a len tam, kde je to bezpečné

Odporúčame, aby sa s otváraním škôl začalo ihneď, ale aby sa otvárali postupne a iba ak je možné otvoriť ich bezpečne. Odporúčame vyhodnotiť aj potrebu prezenčnej výučby v závislosti podľa počtu detí bez možnosti vzdelávania na diaľku a sociálneho zázemia.

Prezenčne je možné vyučovať nosné predmety, podľa možnosti v menších skupinách, ostatné predmety učiť spoločne na diaľku.

Školy je možné otvoriť len tam, kde to dovoľuje lokálna epidemická situácia a kde môže nastúpiť dostatočne veľa neinfikovaných detí, učiteľov a ďalších zamestnancov.

Ak sa škola otvorí, treba čo najviac znížiť pravdepodobnosť prenosu infekcie testovaním a trasovaním.

Skryť Vypnúť reklamu

Prioritné pilotné otvorenie tried, ročníkov či celých škôl, navrhujeme v obciach a mestách, prípadne v oblastiach a okresoch, s nižším stupňom nákazy a tam, kde predstavuje ich otvorenie najväčší benefit zo sociálnych dôvodov alebo z dôvodu zaostávania vzdelávania.

Prvé musia byť zdravotné a špeciálne školy

Zvlášť odporúčame otvorenie špeciálnych škôl a zdravotných, lekárskych a zubárskych škôl všetkých stupňov, vrátane vysokých. Práve zdravotníci sú tí, ktorých nedostatok v našej spoločnosti v najbližšom čase najviac očakávame, a bez praktickej výučby vzdelanie tejto skupiny nie je možné. Otvorenie týchto škôl je nevyhnutné aj za cenu určitého epidemiologického rizika.

Konkrétne triedy a školy sa môžu otvoriť, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) spolu so zriaďovateľom a vedením školy zhodnotia situáciu tak, že škola je pripravená obnoviť prezenčné vyučovanie. Jednou z nevyhnutných podmienok je aj dostatočný počet zdravých pedagógov a zabezpečenie systému zastupovania v prípade ich výpadku pre nariadenú karanténu. Prezenčné vyučovanie sa môže začať za dodržiavania protiepidemických nariadení.

Skryť Vypnúť reklamu

Situáciu odporúčame podrobne monitorovať a vyhodnocovať každé dva týždne. V školách, v ktorých sa nezhorší epidemická situácia, t. j. nezaznamenajú významný nárast výskytu infekcie medzi žiakmi a zamestnancami školy, môže vyučovací proces pokračovať.

Pri priaznivom vývoji situácie a po konzultácii s príslušným RÚVZ odporúčame zvážiť aj postupné otváranie ďalších tried, prípadne ďalších škôl v príslušnom regióne. V prípade zhoršenia epidemickej situácie považujeme, naopak, za potrebné po porade s RÚVZ promptné zužovanie skupín a zatváranie postihnutých tried, prípadne celých škôl.

Predpoklady bezpečného návratu do škôl

Dlhodobo udržať či zlepšiť epidemickú situáciu, a zároveň mať otvorené školy, bude vyžadovať omnoho viac. Uvedomujeme si, že prezenčné vyučovanie zvyšuje mobilitu a vytvára potenciál na šírenie koronavírusu. Zároveň však systematické testovanie žiakov otvára priestor na rýchle identifikovanie ohnísk – v rodinách žiakov, obciach, či mikroregiónoch.

Skryť Vypnúť reklamu

Dôsledné trasovanie kontaktov rodín žiakov, ktorí budú v školách pozitívne testovaní, zabezpečí, aby otvorenie škôl prispelo aj k potláčaniu epidémie.

Pre dlhodobé otvorenie tried a škôl považujeme za dôležité splnenie nasledujúcich základných predpokladov. Cieľom nie je vrátiť sa k štandardnému stavu, ale umožniť prezenčnú výuku.

1. Pedagógovia a ostatní zamestnanci škôl pri prezenčnej výučbe patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Vláda avizovala zaradiť ich medzi prednostne očkované skupiny.

Považujeme za nevyhnutné zaočkovať ich čo najskôr a v čo najväčšej miere, aby sa znížilo riziko ich infekcie a ochorenia. Vyzývame všetkých pedagógov a ostatných zamestnancov škôl, aby príležitosť prednostne sa zaočkovať využili. Očkovanie okrem vysokého stupňa ochrany pred vážnym ochorením zníži aj riziko prenosu infekcie, čo už bolo potvrdené v klinických štúdiách.

Skryť Vypnúť reklamu

2. V súčasnej epidemickej situácii je nevyhnutné, aby sa žiaci, učitelia a ďalší zamestnanci otvorených škôl frekventovane testovali na koronavírus. Odporúčame testovanie kloktaním, spojené so spoľahlivou diagnostickou metódou PCR, aspoň raz za týždeň. Pravidelné testovanie kloktacími testami má potenciál odhaliť infikovaných ešte predtým, ako sa stanú infekčnými pre ostatných.

Táto metóda sa osvedčila pri pilotnom testovaní a jej používanie privítali aj testovaní žiaci a ich rodičia. Výhodou je, že po zaškolení je odber vzoriek na kloktanie možné robiť aj doma a je možné aj spájanie vzoriek so vzorkami rodičov pre rýchlejší monitoring.

Druhou možnosťou sú antigénové testy, ktorými treba testovať aspoň dvakrát týždenne. V tomto prípade odporúčame používať testy, ktorými je možné testovať deti krátkou hrubou výterovou tyčinkou, zavedenou len plytko do nosovej dutiny.

Skryť Vypnúť reklamu

V obciach a mestách s vysokým výskytom infekcie (najmä rýchlejšie sa šíriacich variantov vírusu), či s identifikovanými veľkými ohniskami epidémie, považujeme za potrebné testovať všetkých žiakov bez ohľadu na vek, keďže epidemické riziko, spojené s otvorenými školami, je na týchto miestach veľké.

Rýchle a dôkladné trasovanie je nevyhnutné

3. Domácnosti pozitívne testovaných detí treba rýchlo a dôkladne trasovať a ich blízke kontakty pretestovať. Tak sa podarí identifikovať lokálne ohniská epidémie a pomôcť celému regiónu. Otvorené školy takýmto spôsobom poskytnú systematický monitoring epidemickej situácie vo svojom regióne.

4. Prvé testovanie žiakov, učiteľov a ďalších zamestnancov otvorených škôl musí byť nevyhnutne už deň alebo dva pred začiatkom prezenčnej výučby. Tak sa minimalizuje riziko, že v triedach budú infekční jedinci a zároveň to umožní lepšie posúdiť epidemickú situácia v spádovej oblasti školy, prípadne zmeniť rozhodnutie otvárať niektoré triedy.

Skryť Vypnúť reklamu

5. Pri prezenčnom vyučovaní odporúčame opatrenia, ktoré výrazne znížia riziko šírenia infekcie. Odporúčame nasledujúce úpravy bežnej výuky:

● Zmenšenie veľkosti tried na maximálne 10-15 žiakov, napríklad kombinovaním prezenčného a vyučovania na diaľku. Vo viacerých krajinách sa osvedčilo striedanie skupín detí, ktoré navštevujú prezenčnú výuku a ktoré sa vzdelávajú z domu. V závislosti od podmienok na škole možno zvážiť aj vytvorenie bublín – skupín – v určených triedach, aby sa nepremiešavali žiaci ani učitelia, ak to v rámci vyučovacieho procesu nie je nevyhnutné.

● Čiastočné skrátenie vyučovacích hodín.

● Redukcia počtu prezenčne vyučovaných predmetov. Prezenčne je možné vyučovať nosné predmety, podľa možnosti v menších skupinách, ostatné predmety učiť spoločne na diaľku. Cieľom tohto režimu je zabezpečiť aspoň základnú výučbu a zároveň umožňovať žiakom a študentom sociálny kontakt.

Skryť Vypnúť reklamu

● Predmety, ktoré predstavujú zvýšené riziko prenosu a šírenia infekcie (spev, telesná výchova), výhradne v exteriéri, príp. na diaľku.

Začať treba od najmenších

● Postupné otváranie tried od najnižších ročníkov. V prípade dobrých skúseností postupne poskytovať prezenčnú výuku vo vyšších ročníkoch.

● Dezinfekcia najexponovanejších povrchov, akými sú kľučky, kohútiky, zábradlia a podobne.

● Vetranie a udržiavanie dostatočnej vlhkosti a čistoty vzduchu vo všetkých vnútorných priestoroch, v ktorých sa vyučuje (triedy, chodby, šatne, zborovne, kabinety), v čo najväčšej možnej miere. Dostatočné vetranie výrazne znižuje pravdepodobnosť šírenia infekcie.

V prípade nepriaznivého počasia odporúčame pripraviť deti a rodičov na to, aby mali deti primerané teplé, resp. viacvrstvové oblečenie, aby bolo možné dostatočne vetrať aj počas výuky v triedach. Odporúčame tiež použitie zvlhčovačov vzduchu. Spoločné priestory, v prípade možnosti, odporúčame dezinfikovať germicídnymi žiaričmi.

Skryť Vypnúť reklamu

● Používanie dobre nasadených respirátorov, alebo dvojvrstvových rúšok, a pravidelné umývanie rúk mydlom, prípadne používanie dezinfekcie, všetkými žiakmi, študentmi, učiteľmi aj ostatnými zamestnancami škôl počas prezenčnej výuky.

Pri deťoch do 10 rokov odporúčame, aby mali respirátory a rúška nasadené minimálne v čase, keď sú v blízkom kontakte s druhými, teda najmä počas prestávok. Respirátory všetkým osobám, zúčastňujúcim sa na prezenčnom vyučovaní, by mohlo poskytnúť ministerstvo školstva, podobne ako poskytuje štát zdarma občanom diagnostické testy.

● Dodržiavanie čo najväčšieho odstupu učiteľov od žiakov a medzi lavicami a žiakmi v triede počas prezenčného vyučovania. Podávanie obedov v škole po smenách tak, aby sa čo najmenej miešali žiaci, učitelia a ďalší zamestnanci.

Skryť Vypnúť reklamu

Obozretnosť je potrebná aj pri výdaji stravy, kuchárkam odporúčame v čase výdaja stravy respirátory a čo najviac sa vyhýbať blízkemu kontaktu so stravníkmi.

Testovať aj odpadovú vodu zo škôl

Okrem toho odporúčame aj ďalšie postupy, ktoré by mohli prispieť k zníženiu rizika nákazy.

1. Školáci a zamestnanci školy by mali dbať o vyváženú stravu s množstvom čerstvej zeleniny a ovocia s doplnením vitamínu D, prípadne aj C v denných odporúčaných dávkach.

2. Ak počasie dovolí, žiaci by mali tráviť dostatok času vonku na slnku a čerstvom vzduchu a mať dostatok pohybu, ktorý im v čase izolácie veľmi chýbal.

3. Ako doplnok k frekventovanému individuálnemu testovaniu žiakov, študentov, učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov odporúčame v spolupráci s regionálnymi úradmi a vedeckými inštitúciami monitorovať odpadové vody z budovy, v ktorej je prezenčné vyučovanie, na prítomnosť vírusových častíc.

Skryť Vypnúť reklamu

Údaje z tohto typu testovania by mohli zachytiť prípadné ohniská nákazy novými variantmi vírusu, ktoré by unikli klasickému testovaniu. Uvedomujeme si, že táto technológia si vyžaduje určitý stupeň infraštruktúry a nie je možná na všetkých školách. Ministerstvo školstva v minulosti už zadalo vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti tohto typu monitoringu odpadových vôd.

4. Odporúčame zaradiť do výučby rozlišovanie faktov od dezinformácií, najmä v súvislosti s pandémiou a vakcínami. Zároveň upozorňujeme štátne orgány, že považujeme za nevyhnutné nielen trasovanie a testovanie infikovaných osôb, zúčastňujúcich sa na prezenčnej výuke, ale aj monitoring a následné zverejňovanie štatistických anonymizovaných dát o infikovaných učiteľoch, zamestnancoch škôl, žiakoch, študentoch a ich rodinách v dostatočnom geografickom členení (najlepšie na obce alebo školy).

Skryť Vypnúť reklamu

Iba pomocou takýchto dát bude možné priebežne vyhodnocovať rizikovosť resp. bezpečnosť otvorenia škôl s časovým odstupom.

V Bratislave, 11.2.2021

Verejné vyhlásenie môžete podporiť prostredníctvom linku https://tinyurl.com/VedaPomahaSkolyFeb2021

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Komentáre

Inzercia - Tlačové správy

 1. Si maturant? Vyber si kvalitu a príď študovať pod Zobor!
 2. Študuj ekonómiu na špičkovej škole a odštartuj svoju kariéru!
 3. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tradíciou!
 4. Študuj perspektívne programy!
 5. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 6. Nové číslo Historickej revue
 7. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 8. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 9. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 10. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 1. Last chance to get The Slovak Spectator discounted subscription
 2. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 3. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 4. Nové číslo Historickej revue
 5. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 6. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 7. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 8. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
 9. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 10. A new, multifunctional centre will revive the Danube embankment
 1. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 17 854
 2. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 17 192
 3. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 15 857
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 8 644
 5. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 8 460
 6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 7 662
 7. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 350
 8. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 7 137
 9. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 6 474
 10. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 006
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Koronavírus SARS-CoV-2

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér a minister zdravotníctva vítali príchod ruskej vakcíny na košickom letisku.

Dôležité bude aj to, na čiu stranu sa postaví Sme rodina.

6 h

Covid má na Slovensku vyše 7500 obetí.

3 h
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Žijeme to, čoho sme sa najviac báli

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Dnes nikto nechce od nás recept, len tragické poučenie, aby nezopakovali naše chyby.

5 h

Neprehliadnite tiež

Karikatúra denníka SME (kreslí Hej, ty! – Györe).

3 h

Udalosti, ktoré definovali pandémiu.

3 h
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Žijeme to, čoho sme sa najviac báli

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Dnes nikto nechce od nás recept, len tragické poučenie, aby nezopakovali naše chyby.

5 h
Slovenské vojenské lietadlo, ktoré pristálo na Letisku Košice s ruskou vakcínou Sputnik V.

Nové opatrenia nemôžu stačiť na zvrátenie ničivých trendov úmrtí a hospitalizácií.

4 h