SME
Pondelok, 19. apríl, 2021 | Meniny má JelaKrížovkyKrížovky
VEREJNÁ VÝZVA ODBORNÍČOK A ODBORNÍKOV Z POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ

Odmietame odborný diskurz postavený na predsudkoch a na politickej agende

Naozaj máme na odbornej pôde zvažovať návrat diskriminačných praktík?

(Zdroj: SITA)

V polovici marca 44 poslankýň a poslancov, takmer každý tretí z parlamentu, zdvihlo ruku za návrh zmeny Ústavy Slovenskej republiky. Cieľom návrhu bolo obmedziť práva transrodových ľudí žiť v súlade so svojou skutočnou identitou a vziať status rodín LGBTQI+ ľuďom, ktorí spoločne vychovávajú deti.

Vo verejnom priestore sme si potom vypočuli, ako premýšľajú o osudoch ľudí, ktoré chceli týmto zákonom zmeniť. Niektorí z nich si len povzdychli: „Čo s nimi… ťažko povedať.“ Iní povedali, že „Je to veľmi citlivá téma“ a viacerí si myslia, že je o tom „potrebné viesť odbornú diskusiu“.

Skryť Vypnúť reklamu

Vyjadrenia formálnych autorít, politikov a političiek, majú vo verejnom priestore veľkú váhu. Ľudia ich vnímajú, citujú, šíria ďalej sociálnymi sieťami, diskutujú o nich a často ich preberajú ako pravdivé či správne.

Teraz, tridsať rokov po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila z medzinárodnej klasifikácie chorôb homosexualitu, a dva roky potom, čo vyradila transrodovosť, sme svedkami toho, ako sa zo strany niektorých z nich reprodukujú nepodložené tvrdenia, predsudky, či dokonca dehonestujúce a ponižujúce vyjadrenia voči LGBTQI+ ľuďom a ich rodinám.

A následne sme svedkami nenávistných diskusií, diskriminácie a odsudzovania.

Súvisiaci článok Nie sme rodina, pani Šofranko (píše Michal Havran) Čítajte 

Poslankyňa a psychologička PhDr. Katarína Hatráková v rozhovore pre portál Aktuality.sk dokonca v kontexte LGBTQI+ rodín (k otázke moderátora o paralele s tzv. židovským kódexom z roku 1941) pripúšťa, že hoci by napríklad proti zväzkom Rómov a Slovákov „zajtra“ nehlasovala, pokojne by išla na odbornú konferenciu o tejto otázke.

Skryť Vypnúť reklamu

Máme jej slová chápať tak, že je podľa nej v 21. storočí potrebné otvárať diskusiu o tom, či sú rasovo alebo etnicky zmiešané vzťahy v poriadku? Naozaj máme vôbec na odbornej pôde zvažovať návrat diskriminačných praktík voči rasám, rodu či pohlaviu, ktoré už dávno nielen Slovensko, ale aj všetky demokratické štáty postavili mimo zákona?

S tým sa ako odborníčky a odborníci z pomáhajúcich profesií nevieme a nemôžeme stotožniť.

Političky a politici, ktoré a ktorí zneužívajú svoje profesionálne pozadie a oháňajú sa tým, že „dnes je tých štúdií milión“, verejnosti podsúvajú, že LGBTQI+ ľudia a ich rodiny sú hrozbou pre spoločnosť.

Pokúsili sa vytvoriť obraz, že LGBTQI+ osoby sú „iné“ v negatívnom smere – k svojim deťom sa správajú rizikovým, dokonca devastačným spôsobom. Spochybňujú dlhoročné odborné výskumy v tejto oblasti, ako aj vlastnú a vypovedanú skúsenosť generácií transrodových ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu

Na základe výhradne subjektívneho úsudku, ale aj rigidných predsudkov a nedostatku odborných znalostí vytvárajú premisu, že jedna časť občianok a občanov Slovenskej republiky nemá nárok na rovnaké práva ako väčšinová populácia. Systematicky a bez zábran tým posilňujú ich menejcenné postavenie v spoločnosti, v ktorej by ich intimita a ich vzťahy boli kontrolované, skúmané a posudzované štátom.

Súvisiaci článok Nemá každý to šťastie byť Borisom Kollárom Čítajte 

Takýto vážny zásah do ľudských práv my so všetkou svojou expertnou skúsenosťou považujeme za neprípustný.

Naše profesie sa nazývajú pomáhajúcimi. Sme s ľuďmi vtedy, keď sa ocitnú v ťažkých situáciách, vchádzame do ich súkromia. Sprevádzame ich obdobiami, v ktorých zápasia s bezmocnosťou či strachom, hľadajú cestu von z neľahkých situácií. Naším poslaním je pomôcť im mobilizovať vnútorné zdroje a nájsť spôsoby, ktoré povedú k úľave a zlepšeniu ich životov.

Skryť Vypnúť reklamu

Pomáhame im vytvárať siete, v ktorých nájdu podporu, aby našli východisko. Spoločne s nimi sme svedkami situácií, na riešenia ktorých štát zabudol alebo ich vo svojej legislatíve vôbec nerieši.

Vo svojej práci si neustále uvedomujeme svoju zodpovednosť. Vieme, že sa musíme riadiť nielen našimi postojmi a intímnou životnou filozofiou, ale aj to, že sme povinné a povinní dodržiavať základné etické štandardy rámcované kódexmi a zákonmi. Preto si neustále nastavujeme zrkadlo s jediným cieľom – aby sme prostredníctvom svojich predsudkov neublížili tým, ktorí sú zraniteľní.

My, odborníčky a odborníci, ktoré a ktorí sme pod touto reakciou na výroky poslancov a poslankýň podpísaní, odmietame morálny relativizmus voči LGBTQI+ ľuďom, ktorý zaznel z ich úst a najmä z hlasovania. Odmietame posúvanie odborného diskurzu z roviny vedeckého skúmania, z diskusie, ako zlepšiť život sexuálnych a rodových menšín, do roviny legitimizácie obmedzovania ich ľudských práv a stigmatizácie. Odmietame odborný diskurz postavený na predsudkoch a na politickej agende.

Skryť Vypnúť reklamu

Píšeme túto reakciu a premýšľame, ako musí byť ľuďom, ktorí boli poslancami a poslankyňami Národnej rady Slovenskej republiky označkovaní, vyhlásení za občanov a občianky druhej kategórie, aké zraňujúce sú pre nich vyjadrenia istej časti poslankýň a poslancov, ako ťažko sa im žije s pocitom, že ich práva, a práva ich detí môžu byť v (blízkej) budúcnosti obmedzené zákonmi.

Súvisiaci článok Kto je tu nebezpečný deviant? Čítajte 

Medzi nimi sú nielen naši „klienti a klientky“. Sú to naši priatelia, naši susedia a susedy a, áno, aj niektorí z nás.

Chceme odkázať všetkým LGBTQI+ ľuďom, ale aj poslancom a poslankyniam, že nebudeme mlčať. Nebudeme sa len ticho prizerať ich snahe o návrat metód, ktoré veda už dávno odmietla. Nebudeme sa prizerať snahám o reštrikciu práv identity, intimity, vzťahov, rodín a bezpečného prostredia sexuálnych a rodových menšín.

Skryť Vypnúť reklamu

Sme „v tom“ spoločne s nimi. Zásah do ich práv vnímame ako ohrozenie aj nás všetkých.

Naše podpisy vyjadrujú naše presvedčenie, súlad s hodnotami, o ktorých hovoríme v texte vyššie - a budú smerovať tak do verejného priestoru, ako aj k poslankyniam a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ako predstaviteľom moci. Tej moci, ktorá naše životy môže na dlhý čas ovplyvniť.

Mgr. Paula Jojárt, psychologička
Mgr. Ivana Klimentová, PhD., sociálna poradkyňa
Mgr. Nikoleta Kuglerová, sociálna a pracovná psychologička
Mgr. Daša Malíková, PhD., terapeutka
PhDr. Ida Želinská, sociálna poradkyňa
Mgr. Viera Hincová, psychologička a lektorka
Uršuľa Kovalyk, spisovateľka a principálka Divadla bez domova
Mgr. Alena Martonová, vychovávateľka
Mgr. Lucia Petričková, poradenská psychologička
Beáta Farkašová, opatrovateľka
Mgr. Dobromila Balogová, pedagogička
Mgr. Barbora Burajová, právnička
Mgr. Janette Knoteková, historička, hl. koordinatorka Jeden Rodič, n. o.
Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD., psychologička, psychoterapeutka, lektorka
JUDr. Emília Sibiková, právnička
Peter Humay, učiteľ, mentor
Mgr. Katarína Kárászová, psychologička
Mgr. Veronika Melicherova, psychologička
JUDr. Katarína Dolnákova, právnička
Mgr. Klaudia Schneiderová, PhD., sociálna pracovníčka
Mgr. Lucia Pajszerová, liečebná pedagogička
Mgr. Petronela Blahovcová, sociálna poradkyňa
Rita Švihranova, psychologička
Mgr. Oleg Šuk, psychológ
Mgr. Janka Debrecéniová, MJUr, PhD., právnička
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., psychologička
Mgr. Daniela Strýčková, PhD., sociálna pracovníčka, koordinátorka
Mgr. Hana Bednaříková, psychologička
Mgr. Hana Vojtová, psychologička, psychoterapeutka
PhDr. Karin Štrofová, sociálna pracovníčka a koordinátorka
PhDr. Kristina Kačaljaková, psychologička
PhDr. Tatiana Brnova PhD., krízová poradkyňa, lektorka
Ing. Jarmila Klobušníková, učiteľka
Mgr. Jana Solárová, psychologička
Mgr. Miroslav Zahumenský, klinický psychológ
Mgr.Roland Cagáň, psychológ
Matúš Bakyta, psychológ
Mgr. Hana Ševčíková, psychologička
Matúš Kanis, advokát
Bc. Nikola Fejková, sociálna pracovníčka, poradkyňa
Mgr. Petra Brandoburová, PhD., klinická psychologička
Mgr. Mária Jaššová, psychologička
Mgr. Karolína Krutá, psychologička
Mgr. Hana Kiáts, psychosociálna pracovníčka
Mgr. Katarína Zjavková, sociálna pracovníčka
PhDr. Iveta Šefarová, PhD., psychologička
Mgr. Veronika Hartsfield, klinická psychologička, psychoterapeutka
Mgr. Jana Vyskocil, psychologička
Mudr. Monika Poslušná, psychiatrička
Veronika Kolejáková, psychologička
Mgr. Adriana Mesochoritisovã, politologička
Mgr. Andrea Sajenková, psychologička
Mgr Andrea Vanyová, psychologička, psychoterapeutka
Katarína Debnárová, právnička
Mgr. Beáta Piliarová, psychologička
PhDr. Jolana Kusá, manželská a rodinná poradkyňa
Mgr. Miriama Bírešová, klinická psychologička
Mgr. Vlasta Piecková Beňová, sociálna pracovníčka
Mgr. Inès Bernadette Limberg, študentka psychológie
Mgr. Petra Páneková, klinická psychologička a psychoterapeutka
Mgr. Zuzana Hradilekovå, PhD., psychologička
Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD, vysokoškolská pedagogička
Mgr. Adriana Juraskova, sociálna pracovníčka a terapeutka
JUDr. Jaroslava Farkasova, právnička
Mgr. Jana Šléšková, psychologička
Mgr. Juraj Végh, kouč
MUDr. Juraj Ružek, vedúci lekár novorodeneckého odd. FNsP Skalica
Mgr. Barbora Hreusová, psychologička
Mgr. Katarína Štukovská, psychologička
Mgr. Zuzana Palenčárová, klinická psychologička a psychoterapeutka
Mgr. Peter Švatarák, učiteľ
Mgr. Lívia Beňová, sociálna pracovníčka
Mgr. Mária Tömösváryová, pedagogička
Ing. Ján Novosad, kouč
Mgr. Soňa Pekarovičová, špeciálna pedagogička
Martina Rundes, učiteľka, sociálna pedagogička
PhDr. Jaromíra Jánošková, klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka a súdna znalkyňa
Katarína Makara, content creatorka, koučka
Silvia Bartosova, sociálna pracovníčka
Barbora Holubová, PhD., sociologička - výskumníčka v oblasti rodových nerovností
Mgr. Dagmar Sedileková, učiteľka
Mgr. Daniela Pikulová, psychologička
PhDr. Jozef Javorský, psychológ
Mgr. Dagmara Jurikovičová, koučka, poradkyňa
Mgr.Jana Messerschmidtová, psychologička
Kristína Boydová, terénna sociálna pracovníčka
Mgr. Norbert Uhnák, klinický psychológ a psychoterapeut
Hana Kolibiarova, MSW, sociálna pracovníčka
Mgr. Lenka Šurinová, psychologička
Mgr. Lenka Uherova, psychologička
MUDr. Zuzana Matzova PhD., detská psychiatrička a psychoterapeutka
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., výzkumný pracovník v oblasti lidské sexuality
Mgr. Gabriela Pokorná, psychologička
PhDr. Michal Kotian, psychológ
Mgr. Katarína Trošoková, psychologička
PhDr Mária Mattovič Straková, MPH, riaditeľka Ružinovského domova seniorov, sestra s pokročilou praxou, odborník na riadenie verejného zdravotníctva, manažér kvality v sociálnych službách
Barbora Hrdličková, klinická psychologička, psychoterapeutka
Mgr.Slávka Takáčová, psychologička, psychoterapeutka
Michaela Bubelíniová, PhD., koučka, mentorka, lektorka
Mgr. Alexandra Trošoková, psychologička
Mgr. Lenka Marenčíková, psychologička
Mgr. Mária Fraňová, poradenská psychologička
Mgr. Mária Borovská, učiteľka, predtým aj výchovná poradkyňa
JUDr. Natália Stahovcová, advokátka
Mgr. Michaela Svečulová, psychologička
Mgr. Karola Martáková, psychologička
Mgr. Danica Thanki, opatrovatelka postihnuteho dietata, vzdelanim psychologicka
Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, facilitátorka, školská poradkyňa, doktorantka v odbore psychológia
Mgr. Zuzana Neupauer, PhD., psychologička, terapeutka
Mgr.Ivana Senková, klinická psychologička, psychoterapeutka
Mgr. Karolína Hlobilová, klinická psychologička, psychoterapeutka
Mgr. Gabriela Bačová, psychologička
Zuzana Tordova, sociálna pracovníčka
Mgr. Eliška Kostelníková, psychologička
Mgr. Daniela Hudecová, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, sociálny pedagóg
Mgr. Kristína Kotrčová, klinická psychologička a psychoterapeutka
PhDr. Hana Smitková, PhD., psychologička
Mgr. Maria Andrasiova, PhD., psychologička
Mgr. Radovan Kyrinovič, psychológ, výchovný poradca
Mgr. Klaudia Trojanová, klinická psychologička
Mgr. Alexandra Dzureková, liečebná pedagogička
PhDr. Jiŕina Kántorová, psychologička - špeciálna pedagogička
Mgr. Petronela Brown, psychologička
MUDr. Mária Habarová, mediátorka
Mgr.Simona Priesolová, psychologička
Dagmar Kusá, PhD., vysokoškolská pedagogička
Glynis Hull-Rochelle, terapeutka, Montessori pedagozka
Mgr. Miroslava Žilinská, psychologička
Mgr. Ľudmila Smoroňová, psychologička
Mgr. Natália Kalužná, klinická psychologička
MUDr. Veronika Brezová, lekárka
Bc. Radovan Gofjar, učiteľ
Mgr. Stanislav Fila, psychológ
JUDr. Lucia Plaváková, PhD., advokátka
Mgr. Peter Kolarčik, PhD., psychológ, vedecký pracovník
MUDr.Ľubica Ondrisová, psychiatrička
JUDr. Dávid Lenčéš, právnik
Sandra Pazman Tordova, šéfredaktorka, sociálna pracovníčka
Mgr. Jitka Gunišová, psychologička
Mgr. Jitka Gunišová, špeciálna pedagogička, detská terapeutka
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, lekár
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, sociologička
Ing. Mgr. Andrej Kuruc, psychológ
MUDr. Katarína Gáfriková, lekárka
doc. Marek Káčer, PhD., právnik
Marianna Vlašičová, opatrovateľka
Mgr. Veronika Kolejáková, psychologička
Mgr. Anna Pittnerová, psychologička
PhDr. Viera Žúborová, Ph.D., politologička, executive director
PhDr. Dušan Ondrušek, psychológ
Mgr. Dávid Šingovský, marketingový špecialista, absolvent sociálnej práce
MUDr. Denisa Marcisova, lekárka
PhDr. Stanislava Segečová, klinická psychologička, psychoterapeutka a súdna znalkyňa
Mgr. Vanessa Chovancová, školská špeciálna pedagogička
MUDr. Vanda Lukáčová, psychiatrička
Otto Huneny, psychológ
Mirjam Valkovičová, učiteľka na dôchodku
Bc. Michal Beneš, student 5. ročníku psychologie
Mgr. Katarina Mikulova, matka
Mgr. Katarína Lesayová, psychologička
Mgr. Karin Belovičová, sociálna antropologička
Mgr. Ondrej Maťko, psychológ
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., vysokoškolský pedagóg
Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička
Maria Tiňová, ClinPsyD, psychologička
Mgr. Mária Miličevičová, psychologička, psychoterapeutka
Mgr. Michaela Vargová, PhD., učiteľka, riaditeľka materskej školy
MUDr. Miloš Sedláček, psychiater
Mgr. Barbara Bohony, Phd., psychologička
Mgr.Art Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie
Mgr. Petra Dzúriková, psychologička
Maťa Lichnerová, psychologička
Mgr. Stanislava Knut, sociálna andragogička, Liga za duševné zdravie SR
Ing. Mgr. Eva Kozelnická, psychologička
Mgr. Radoslav Blaho, PhD., psychológ, pedagóg
MUDr.Petra Fuchsová, lekárka
Mgr. Mária Víteková, sociálna pracovníčka, poradkyňa
PhDr. Zdenka Kubišová, klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka
Bc. Petra Bíliková, sociálna pracovníčka
Ing. PhDr. Peter Daubner, politológ, filozof, štátny radca
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., právnička
Mgr. Kristína Mózešová, PhD., sociálna pracovníčka
Mgr. Daniela Kevélyová, sociálna pracovníčka
Alena Madlena Rjabininová, psychoterapeutka
Mgr. et Mgr. Jana Olexová, psychologička
Simona Barátová, študentka psychológie
PhDr.Petra Melikantová, PhD., sociálna pracovníčka
Mgr. Andrea Tóthová, učiteľka
Mgr. Marcela Mironov, psychologička
Mgr. Renáta Mátejová, špeciálna pedagogička
Hana Fábry, ľudskoprávna aktivistka a publicistka
Zuzana Mrvová, vysokoškolská pedagogička
Martina Bollová, občianska aktivistka, koučka
Mgr. Natália Kačániová, sociálna pracovníčka
Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD., psychologička
Kristina Kironska, výskumníčka
Ing. Zuzana Krišková, PhD., aktivistka
Mgr. Zuzana Kaššaiová, PhD., výskumná pracovníčka
MUDr. Miroslava Ďuricová, lekárka psychiatrického oddelenia
Mgr. Kristína Blažeková, psychologička
MUDr. Mária Matisová, psychiater
Mgr. Marián Kráľovič, poradca
MUDr. Barbora Vašečková, PhD., psychiatrička
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
Milada Bohovicová, Mgr., sociálna pracovníčka
Bc. Zuzana Labancová, študent psychológie
MUDr. Peter Breier, psychiater
Mgr. Petra Andelová, psychologička
Monika Chvalníková (Ing. Mgr.), sociálna pracovníčka
PhDr. Mária Kvasnickova
Mgr. Tatiana Klepová, psychologička
Mária Krýslová PhDr., psychologička, psychoterapeutka
Ivana Repová, učiteľka a študentka psychológie
Katarína Cagáňová, učiteľka
Mgr. Mária Berdisová, pedagogička
Kristína Kramarič, supervízorka
PaedDr. Vladimíra Ďurčová, špeciálna pedagogička
Mgr. Katarína Šubová, sprievodkyňa detí v detskom lesnom klube
MUDr. Vanda Valkučáková, psychiatrička
Mgr. Lukáš Bomba, PhD., sociológ
Mgr.Monika Reitšpís, psychologička, psychoterapeutka
Mgr. Zuzana Kalaninová, psychologička
MUDr. Gabriela Bezáková, lekárka
Ing. Bronislava Švehláková, mediátorka
MUDr. Martin Vatrál, detský psychiater
Mgr. Xenia Poslon, doktorandka v odbore psychológia
Mgr. Michaela Ujházyová, PhD., pracovníčka s mládežou
PhDr. Elena Ondrušková, PhD., psychologička
Mgr. Katarína Gruszczyk, psychologička
Mgr. Beatrix Slobodová, psychologička
Mgr. Bc. Stanislava Kováčová, školská psychologička
PaedDr. Martina Kabátová, PhD., zátupkyňa výrobcu zdavotníckeho materiálu
Mgr. Dušan Gábor, psychológ
Mgr. Patrik Dilong, sociálny pracovník
Mgr. Jana Jarabicová, psychologička
PHDr.Ingrid Červeňanova, poradenská terapeutka, andragogička
Pavol Kardoš, psychóg
Bc. Markéta Fialová, studentka psychologie a genderových studií na UK
PhDr.Nadežda Feketeová, psychologička, psychoterapeutka
Alena Dudova, sociálna pracovníčka
MUDr. Jana Kollerová, lekárka
MUDr. Peter Gábriš, psychiater, súdny znalec
MUDr. Miloš Sedláček, psychiater
MUDr. Klára Dzúriková, lekárka
Mgr. Petra Šteinecker, liečebná pedagogička
MUDr. Ivana Fusekova, detská psychiatrička
Soňa Slobodníková, analytička zdravotníckych politík
Juraj Marušiak, PhD., politológ
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka
Mgr. Jana Randa, lektorka
Mgr. Karin Brániková, MPH., zdravotná sestra, špecialna pedagogička, psychoterapeutka
JUDr. Jana Juchová, advokátka, aktivistka
Mgr. Irena Leczova, stredoškolská učiteľka
Mgr. Katarína Divulit, psychologička
Veronika Borkovičová, právnička
Eva Kempná, Mgr., školská psychologička
JUDr. Zuzana Vašeková, právnička
Mgr. Miroslav Šubrt, psychológ
Mgr. Miroslava Kumančíková, psychologička
MUDr. Romana Hanuštiaková, lekárka
Mgr. Ecaterina Catasonova, terénna sociálna pracovníčka, koordinátorka
Mgr. Ing. Róbert Bindas, psychológ
Mgr. Gabriela Krizanova, sociálna pedagogička a terapeutka
Mgr. Michaela Píšová, sociálna pracovníčka
Mgr. Petra Strnádová, PhD., VŠ učiteľka
Mgr. Jana Fúsková, PhD., výskumníčka v oblasti sexuality
Mgr. Dana Sidorová, psychologička
Mgr. Mária Jančinová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka
Stanislava Majerová, advokátka
Mária Balážová, psychoterapeutka
Doc. PaedDr. Lenka Rovnan, PhD., vysokoškolská učiteľka, pedagogička
Mag.phil. Viera Lichtnerová, psychologička
Mgr. Zuzana Vanková, psychologička
Mgr. Eva Rezáková, psychologička
Martina Čierna, analytička
prof.PhDr. Peter Weiss, PhD, DSc., psychológ
PhDr. Kristína Široká, psychologička
Mgr. Marta Putz Somogyi, PhD, klinická psychologička, psychoterapeutka
Mgr. Jana Hamajová, opatrovateľka
Mgr.Ivana Cienka, psychologička
Mgr. Alžbeta Štefancová, psychologička
Natália Jarábková, špeciálna pedagogička
Ing. Nikol Ostrihoň, aktivistka
Tomáš Hrustič, PhD., sociálny antropológ
Mgr. Lucia Kubíny, špeciálna pedagogička, lektorka, dula
MUDr. Mariana Balážová, lekárka
PhDr. Oľga Kostelnílová, psychologička
Mgr. Ivana Květenská, klinická psychologička
Mgr. Katarína Cenková, klinická psychologička
Mgr. Alexandra Totková, školská psychologička
PaedDr. Viktor Blaho, špeciálny pedagóg
Mgr. Lenka Galbova, psychologička
Mgr. Peter Bodiš, liečebný pedagóg, arteterapeut
Mgr. Martina Šandor, psychologička
Mgr. Júlia Švecová, psychologička v CPPPaP ZA
Mgr. Natália Kochanová, právnička
Mgr. Katarína Menyhardt, právnička
Mgr.PhDr. Zuzana Belánová, sociálna pracovníčka pracujúca s rodinami
Mgr. Soňa Mayerová, psychologička
Mgr. art. Juraj Korec, ArtD., choreograf, terapeut, vysokoškolský pedagóg
Mgr. Eva Kukumbergová, učiteľka
Mgr.Veronika Mrázová, liečebná pedagogička
Mgr. Iv. Orszaghová, klinická psychologička, psychoterapeutka
Roberta Drugová, špeciálny peda
Dominika Kráľová, sociálna asistentka
Zdenka Boušková, právnička
Mgr. Silvia Danciakova, psychologička
PaedDr. Dagmar Lidayová, terapeutka
Mgr. Petra Ferikova, psychologička, terapeutka

Skryť Vypnúť reklamu

Výzvu možno podporiť tu.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Komentáre

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zase pozeráte do obrazovky? Radí fyzioterapeut aj očný lekár
 2. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 3. Nech trénujete kdekoľvek, nikdy nešportujete sami
 4. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 5. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 6. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 7. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 8. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 9. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 10. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 1. V COOP Jednote aj počas pandémie vybavíte všetko
 2. DPDgroup zanalyzovala správanie zákazníkov počas pandémie
 3. Čo bude v 2021 inak pri stavebnom povolení pre domy
 4. Konečne! PLANEO Elektro opäť otvára predajne
 5. Nech trénujete kdekoľvek, nikdy nešportujete sami
 6. Obnoviteľné zdroje energie na FVT
 7. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 8. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 9. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 10. Firmy požadujú väčšiu flexibilitu
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 26 922
 2. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 22 006
 3. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 18 431
 4. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 595
 5. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 8 405
 6. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 8 009
 7. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 7 940
 8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 814
 9. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 660
 10. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 7 557
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Polícia strážila okolie areálu.

Moskva vyhostila 20 českých diplomatov.

4 h
Peter Schutz.

Slovensko môže potvrdiť pozíciu najbližšieho českého priateľa.

2 h
Na snímke vpravo predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a vľavo primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.

Pandémia si vyžiadala 11 172 obetí.

16 h

Neprehliadnite tiež

Peter Schutz.

Slovensko môže potvrdiť pozíciu najbližšieho českého priateľa.

2 h
Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič počas tlačovej besedy na tému: Sputnik V. Dosť bolo klamstiev.

Nariadiť očkovanie mohol, už nemôže.

2 h
KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Kde je Korčokov Rhodos

Peter Schutz.

Z porovnania správ BIS a SIS vyplýva, že o ruskej diverzii nemajú obe slovenské kontrarozviedky ani poňatia.

3 h

Karikatúra denníka SME (Sliacky)

3 h