SME
Piatok, 17. september, 2021 | Meniny má OlympiaKrížovkyKrížovky

61 odsekov o 20 rokoch Slovenska (výber najlepšieho od každého autora)

Prečítajte si úryvky každého z 61 autorov knihy esejí Odkiaľ a Kam. 20 rokov samostatnosti.

(Zdroj: ARCHÍV ČTK)

V knihe sa skupina autorov zamýšľa nad vývojom slovenskej a českej spoločnosti od rozdelenia ČSFR. Sú medzi nimi zástupcovia rôznych generácií i rozličných profesií z oboch republík – historici, politológovia i právnici, sociológovia, ekonómovia i psychológovia, antropológovia, pedagógovia i teológovia, spisovatelia a publicisti, občianski aktivisti a blogeri. Kniha ponúka viachlasnú a multižánrovú výpoveď ľudí s rôznymi životnými skúsenosťami.

Priniesla nám samostatnosť viac demokracie a slušnosti v politike? Viac zodpovednosti a občianskej zrelosti? Pevnejšiu vládu zákona a lepšie ekonomické podmienky? Alebo je to inak? Prečo sa uberáme práve týmito dráhami a kam nás to môže doviesť? Pri hľadaní odpovedí na tieto a mnohé ďalšie otázky sa autori zverujú čitateľom so svojimi pozorovaniami a kritickými úvahami, ale aj s nádejami a predstavami o lepšej spoločnosti.

Kniha je voľným pokračovaním kolektívnej publikácie IVO a Kalligramu z roku 2010 Kde sme? Mentálne mapy Slovenska.

„Po dvadsiatich rokoch už nie je témou štátna samostatnosť ako forma umožňujúca rozvinúť kapacity, energiu, sociálny kapitál – ale predovšetkým obsah nového štátu, jeho kvalita a určujúca štátna idea, prínos pre ľudí, ktorí v ňom žijú, jeho vklad do širšieho spoločenstva.“

Martin Bútora

„Vo vzniku štátov sa vidí taká hodnota, že sa zastierajú všetky ich deficity. Ak má dosiahnutá štátnosť prekryť všetko zlé, nehumánne a brutálne, ide o úplne scestný prístup, ktorý sa bez výhrad identifikuje so skúmaným javom – a to je pre historika cesta do pekiel. “ (Prečítajte si celý text)

Roman Holec

„Netroufnu si říci, že společný stát nebylo možné udržet. Netroufnu si to říct proto, že v celé historii Československa nebyli mezi Čechy a Slováky nikdy nastoleny vztahy, které by bolo možné jednoznačně charakterizovat jako „rovný s rovným“, tedy takové, o jaké Slováci vždy usilovali a Češi to nikdy nechápali nebo nechtěli chápat.“

Petr Pithart

„Vladimír Mečiar zo slovenskej politiky vyšumel. Tento štát nemá zakladateľa, ktorý by vošiel do čítaniek ako vzor. Nemôžeme mu stavať sochy, pomenúvať po ňom inštitúcie, ceny a nadácie. Ani pri najlepšej vôli sa nemôže stať predmetom štátotvorného mýtu.“

Miroslav Kusý

„Život v České republice v posledních dvaceti letech ovlivnili převážně tři silné figury, tři novodobí čeští králové-prezidenti. S každým novým prezidentem, který nastoupil po Václavu Havlovi, politická kultura poklesla.“

Karel Hvížďala

„Na zachovanie federácie chýbal aj silný mentálny, sociálno-psychologický tmel „československosti“ – ten sa však po obnovení republiky v roku 1945, ako aj v jej ďalšom vývine, prevažne v diktátorskom režime, nemohol ani vytvoriť.“ (Prečítajte si celý text)

Milan Zemko

„Zeman vedl kampaň spíše levicově laděnou. Pak ovšem nastala kampaň před kolem druhým. Osobní útok na Karla Schwarzenberga, s poukazem na to, že „není dost Čech“. Miloš Zeman jistě není „prezidentem ultrapravice“. Stal se však prezidentem díky právě těm tématům, která s ní sdílel.“

Martin C. Putna

„Vývin Slovenska potvrdzuje, že „na inštitúciách záleží“. Zároveň však ani tie najdokonalejšie formálne inštitúcie nie sú dostatočnou zárukou liberálnej demokracie, ak sú tie neformálne s nimi v rozpore.“

Soňa Szomolányi

„Česi až dnes prežívajú rozpad Československa a vyjasňujú si, čím chcú byť. Trvalo im to dvadsať rokov, pretože ten „zamatový rozvod“ vo svojej duši vytesnili. Nič ich nenútilo vážne sa zaoberať svojím novým štátom, ktorý považovali za starý, len o niečo menší.“

Martin M. Šimečka

„Uplynulých dvadsať rokov sme robili veci, ktoré za nás nikto iný urobiť nemohol. Dnes je ťažké predpovedať, aké bude druhé dvadsaťročie slovenskej demokracie. Jasné je len jedno: aj naďalej to na Slovensku bez tej Európy nepôjde.“

Grigorij Mesežnikov

„Je zarážajúce pozorovať, ako sa udržiava kód „naučenej bezmocnosti“ podobný tomu, ktorý v 70. a 80: rokoch pomáhal zabetónovať atmosféru normalizácie. Dnes už viem, aké naivné bolo očakávať, že v podmienkach politickej slobody jeho moc ochabne.“

Zora Bútorová

„Rozdělení Československa asi nikdy nebude českou veřejností vnímáno zvlášť pozitivně. Pro generace pamětníků patrně zůstane spíše negativní záležitostí, ale pro ty, kdo společný stát nezažili, se nejspíše nakonec stane jen řadovou historickou událostí.“

Jan Červenka – Paulína Tabery

„Hoci slovenskú politiku ovplyvňuje strach z akceptovania multietnickosti vlastnej krajiny, udržateľnú ideológiu možno stavať na každodennej etnickej tolerancii, kontrastujúcej s nacionalistickou politikou.“ (Prečítajte si celý text)

Juraj Buzalka

„Tam, v anonymite webu, si možno prečítať, ako zmýšľajú niektorí tunajší obyvatelia. Aktuálny antisemitizmus v priamom prenose, úroveň piatej cenovej skupiny, neonacistické štvavé reči.“

Monika Vrzgulová

„Takřka všichni evropští politici mají jeden společný reflex: když potřebují sdělit voličům špatnou zprávu, tak se ji snaží podat tak, že její příčina leží mimo dosah jejich pravomocí, nejčastěji tedy v Bruselu.“

Martin Ehl

„Kľúčovou výzvou pre zahraničnú politiku Slovenska je presadzovať vlastné záujmy a zároveň zachovať stabilitu inštitucionálneho usporiadania vzťahov v strednej Európe i v EÚ.“

Jozef Bátora

„Imidž sa nikdy nerodí výlučne v dielňach „imidžmejkrov“. Jeho kľúčové zložky i príchute sa rodia doma. Obraz o Slovensku bude v mnohom závisieť od vnútropolitického vývoja, ekonomických pomerov, od pohody či nepohody, aká v krajine panuje.“

Martin Bútora – Oľga Gyárfášová

„Když ústavodárci sepisovali v roce 1992 text Ústavy ČR, v její preambuli se přihlásili k tradici občanského národa. Přijetím občanského principu reagovali na růst etnonacionalismu, který se například projevil i v nové slovenské ústavě, jejíž preambule naopak vychází z etnického pojetí národa.“

Jiří Přibáň

„Prezidentom vymenovaní ľudia vytvárajú charakter daného štátneho orgánu, prezident vytvára tieto orgány na svoj obraz. V prípade prezidenta Gašparoviča na obraz človeka, ktorý bol v 90. rokoch aktívne pri všetkých najpodstatnejších porušovaniach zákonov a pri mravnom úpadku, ktorý sa nám nedarí zastaviť.“

Jozef Vozár

„O dlouhodobém úspěchu země rozhodnou tři faktory: kvalita vzdělání, kvalita justice a kvalita veřejné správy. Slovenským kritickým místem je přílišná centralizace moci a slabé vyvažující instituce.“

Tomáš Němeček

„Ako je možné, že súdnictvo pripomína klan odtrhnutý z reťaze nesúci všetky znaky socialistického nepotizmu aj s jeho „kultúrou“ a štýlom? Jeho prípadná demontáž potrvá celé generácie. Postupne bude musieť vzniknúť objednávka kritickej masy slobodných ľudí, ktorí potrebujú vládu zákona a férové prostredie.“

Zuzana Wienk

„Systémová korupcia teda nie je len správaním jednotlivcov – ide o organizovanú konšpiráciu siete ľudí, ktorí sú pevne spojení záväzkami a spoločne sa bránia. Navzdory jej zdanlivej všemocnosti poznáme historické príklady, keď sa ju podarilo vykoreniť.“

Pavol Frič

„Trpíme krízou zmyslu. Prečo máme platiť dane, ak ich štát nevie hospodárne využiť? Prečo máme ísť voliť, keď neraz vidíme, že zvolení poslanci obhajujú všelijaké záujmy, len nie tie naše? Prečo má mladý človek zostať na Slovensku, ak táto krajina nefunguje?“ (Prečítajte si celý text)

Tom Nicholson

„Ľudské práva sú neodňateľné, nie sú to obchodné výhody či benefity rozdávané štátom za odmenu. Sú to prirodzené oprávnenia existujúce nezávisle od štátu, ktoré vyplývajú z vrodenej dôstojnosti každej ľudskej bytosti.“

Kálmán Petőcz

„Rozhodujúca časť Maďarov na Slovensku sa nechce oddeliť, nie sú iredentisti. No trvajú na tom, aby politici väčšinového „štátotvorného národa“ legislatívnymi, hospodárskymi a vzdelávacími opatreniami prispievali k zlepšeniu postavenia maďarskej menšiny.“

László Szigeti

„Rusínske hnutie splnilo hlavné ciele: rusínska národnosť je uznanou, Rusíni majú kodifikovaný spisovný jazyk, fungujú vzdelávacie i kultúrne inštitúcie. Program na ďalších 20 rokov musí mať nevyhnutne politický a ekonomický obsah.“

Alexander Duleba

„Politici sa stavajú do pozície „záchrancov väčšiny“, predkladajú radikálne a skratkovité riešenia. Atmosféra strachu a napätia tak bráni diskusii o opatreniach, ktoré pomôžu časti Rómov dostať sa zo začarovaného kruhu sociálneho vylúčenia.“

Jarmila Lajčáková

„Ak by sme sa všetci zainteresovaní – politici, Rómovia, aktivisti – dohodli, čo chceme, a vybrali povedzme tri základné veci, ktoré v danom období urobíme, tak by sme neboli takí rozčarovaní z neúspechov.“

Klára Orgovánová

„Rómovia sa musia presadzovať cez mainstreamové inštitúcie – potrebujeme trebárs rómskeho vedúceho odboru sociálnej politiky na ministerstve, rómske zastúpenie v majoritných politických stranách a podobne.“

Laco Oravec

„Pre rómske deti je škola často cudzím prostredím, ktoré sa v mnohom odlišuje od ich domáceho. Aby sa cítili dobre, by bolo potrebné, aby im školy pomohli osvojiť si pocit, že do školy patria, sú jej rešpektovanou súčasťou.“

Elena Gallová – Kriglerová

„Spýtal sa ma, či je na ňom veľmi vidieť, že je Cigán. „Áno, je to vidieť, ale si Cigán so vzdelaním, charizmou a príjemným vystupovaním. Máš kvality, ktoré musia ľudia pri pohovore vidieť...“ Neskôr som už počúvala jeho dojmy a usmievala sa. Pri tom synovom iskrení v očiach som pocítila nádej, že Slovensko je predsa len o kúsok ďalej.“ (Prečítajte si celý text)

Janette Maziniová

„Je však aj množstvo krajín, kde je občanom dovolené (resp. kde si občania vydobyli právo) samostatne rozhodovať o optimálnom type školy pre vlastné deti. A hoci to bude znieť mnohým slovenským ušiam neuveriteľne, v mnohých ukazovateľoch tieto krajiny dosahujú lepšie výsledky ako Slovensko.“

Daniel Bútora – Martin Kríž

„Ak sa rodič rozhodne pre trvalé podieľanie sa na vzdelávaní dieťaťa, zakúša často sám rozporuplnosť učiva, vidí nejednoznačnosť riešenia tam, kde sa od žiaka, ktorého myslenie sa iba vyvíja, vyžaduje jednoznačnosť.“

Ingrid Hrubaničová

„Za posledné desaťročie sa vďaka ľuďom, ktorí sa rozhodli tvoriť kultúru mimo úzkeho priestoru vymedzeného štátnymi kultúrnymi inštitúciami a milosrdnými grantmi, zmenila kultúrna mapa krajiny. Pribudli moderné kultúrne centrá, priestory pre súčasnú kultúru a kreatívne huby.“

Zora Jaurová

„Byť pastierom alebo viesť ľudí, to sa už dnes nedá robiť starým spôsobom, vyžaduje to inteligenciu, informovanosť, charakter.“

Anton Srholec

„Výrazný moment, keď cirkevná hierarchia na Slovensku šliapla naozaj vedľa, bolo obdobie mečiarizmu. Arcibiskup a kardinál, dvaja top ľudia v cirkevnom manažmente, nerozpoznali tohto démona slovenskej ponovembrovej histórie a významne mu asistovali pri jeho nástupe a ovládnutí Slovenska. Ich mlčanie a spolupráca pomýlili obyčajného slovenského katolíka.“

Miroslav Kocúr

„Teším sa, že na Slovensku rastie počet ľudí, ktorí napriek tomu, že im štát hádže polená pod nohy, neúnavne pracujú v rôznych charitatívnych a mimovládnych organizáciách na tom, aby pomohli Rómom stať sa zodpovednejšími ľuďmi.“

Jozef Červeň

„Aký chceme mať štát? Podporovaný informačnými technológiami, alebo plný papierovania a osobného úradovania? Integrovaný do medzinárodných štruktúr s rýchlym tokom informácií a výkonov, alebo s pomalými a neefektívnymi službami, plný reštrikcií a nemožnosti dopátrať sa informácií? Slovenská internetová otázka je v skutočnosti slovenská štátosprávna otázka.“

František Gyárfáš

„Za významný posun treba považovať zlepšenie „digitálne slabších“ sociálnych prostredí (stredná a staršia generácia, nízko vzdelaní, dôchodcovia, manuálne pracujúci, ekonomicky slabé domácnosti). K vyrovnávaniu došlo aj v regionálnom pohľade, rozdiely medzi vidiekom a mestom sa znížili.“

Marián Velšic

„Netolerantne – a často aj nekompetentne – sa o Rómoch, ale aj o skupinách presadzujúcich práva sexuálnych menšín a tzv. nových menšinách (prvo-druho-generačných cudzincoch, migrantoch) vyjadrujú štátni úradníci, podnikatelia, ľudia z oblastí, kde dochádza k spolužitiu s menšinami a ešte väčšmi tí, ktorí s nimi neprichádzajú do kontaktu.“

Dušan Ondrušek

„Už roky tu proti prúdu korupcie úspešne kráča hŕstka iniciatív: Via Iuris, Aliancia Fair Play... Symbol bielej vrany je dnes spoločensky neprehliadnuteľný. Ich bieloba tu a tam nádejne narúša čierny kŕdeľ.“

Daniel Pastirčák

„Mnoho neziskových organizácií dnes pracuje na profesionálnej úrovni a poskytuje odborné služby. Vďaka technológiám, sociálnym sieťam, dostupnému vzdelávaniu, prepájaniu sa s ľuďmi iných záujmov a z iných oblastí môžeme ovplyvniť veľmi veľa.“

Ivan Ježík

„Nové technológie a spoločenský kontext vytvárajú východiská pre nový druh aktivizmu. Aj porozumenie tohto slova sa mení: „aktivista“ už nie je nadávka človeku, ktorý s niečím nie je spokojný, ale uznanie kompetencií, novej profesionality a étosu.“

Zora Pauliniová

„Hlavný prúd environmentálneho hnutia dnes prechádza krízou. Pre ďalší vývoj bude kľúčové, ako z nej vyjde tých 5-6 relatívne stabilných a na tunajšie pomery silných ochranárskych mimovládok, ktoré dnes predstavujú hnací motor.“

Juraj Rizman

„Špeciálne na Slovensku by sme mali neprestajne poukazovať na rôzne formy perzekúcie a diskriminácie – a to nielen počas fašistického slovenského štátu, ale aj počas SNP, nielen počas normalizácie, ale tiež v deväťdesiatych rokoch za Mečiara.“

Fedor Blaščák – Marek Adamov

„Ukázali sme, že rozumná ekonomická politika dokáže za pomerne krátky čas urobiť z čiernej diery strednej Európy najúspešnejšiu krajinu regiónu. V desaťročí 2001 – 2010 mala SR najvyšší ekonomický rast spomedzi 27 členských štátov Európskej únie.“

Zsolt Gál

„Odpoveď na otázku, akí sú dnešní slovenskí podnikatelia, je jednoduchá. Úroveň podnikania na Slovensku je rovnaká ako úroveň v ostatných sférach života. Len na rozdiel od iných oblastí je v ňom viac dynamiky, pretože podnikatelia sú tí, ktorí sa nespoliehajú na vládu a politiku, a podľa toho sa správajú.“

Eduard Žitňanský

„Podľa hodnotenia OECD sú princípy, ktorými sa riadi fungovanie slovenskej verejnej správy, na predposlednom mieste spomedzi nových členov EÚ. Slovenská verejná správa len minimálne ohodnocuje dobrý pracovný výkon a nasadenie postupom na vyššiu pozíciu.“ (Prečítajte si celý text)

František Múčka

„Po dvadsiatich rokoch by Slovensko potrebovalo väčšiu regionálnu citlivosť a takú hospodársku politiku, ktorá by pomáhala rozvíjať krajinu aj tam, kde je to najväčšmi potrebné. Najdôležitejšie prekážky takýchto rozhodnutí spravidla nebývajú len v daňovej či ekonomicko-politickej oblasti, ale aj v našej kultúrnosti a človečenstve.“

Zsolt Bindics

„Vstúpili sme do klubu bohatých a istým spôsobom za to aj zaplatíme. Tvrdá mena do desiatich rokov pochová podniky žijúce z nízkej ceny práce. Tieto výroby sa časom presunú tam, kde mzdy zostanú nízke aj vďaka pružnému kurzu. Pre Slovensko bude jedinou možnou cestou prežitia oveľa viac investovať do podnikových inovácií a výskumu.“

Vladimír Baláž

„Budúcnosť bude iná, ale nemusí byť tragická. Možno z našich detí nebudú nešťastní IT špecialisti a právnici, ale šťastní roľníci a pestovatelia lesov. Možno s prístupom k internetu a knižniciam. Ak by všetko išlo dobre...“

Juraj Mesík

„Vôbec nechápem, prečo sa stále tvrdí, že „Slováci sú v čitateľskej gramotnosti len o kúsok nad analfabetmi“. To je úplný nezmysel a podľa mňa urážka inteligentnej populácie. Všade, kade chodím, snažím sa propagovať čítanie a písanie, najmä medzi mladými ľuďmi. Ale koľkí to u nás robia? Kedy ste naposledy počuli verejne známeho človeka propagovať knižky?“

Michal Hvorecký

„Čím budú biznisové elity kultúrnejšie, tým kultúrnejšie bude aj Slovensko. Ak v sebe nemajú kultúru sami od seba, nech si aspoň dajú poradiť od ľudí, ktorí týmto kategóriám rozumejú. Tak, ako si pri kúpe či predaji firmy najmú profesionálnych audítorov, môžu si dať poradiť aj pri bežnejších veciach – napríklad dať si vysvetliť, že bývať v parku je krásny cieľ, no je dobrým zvykom spolu s domom založiť aj ten park. Nie nasťahovať sa do verejného parku v centre mesta.“

Adam Znášik

“Ako to už s rezignáciou na veci verejné býva, to, že sa na ne vykašlete vy ešte neznamená, že vás nedobehnú ony.“

Miroslav Kollár

„Nerád by som veci zakríkol, ale okovanú čižmu Veľkého brata, ktorá mi stúpa na krk, zatiaľ cítim iba ako také šteklenie. Ale je tam, a je dobre, že je tam, aspoň chodím voliť.“

Juraj Malíček

Je to paradox: před dvaceti lety se Češi obraceli zády ke Slovákům, kteří si nárokovali vlastní sebeurčení. Důležitější než osud společné federace pro ně byla rychlá ekonomická transformace a přiblížení se Západu. Jenže na cestě k přeměně v plnohodnotnou součást evropského společenství se Slovensko dostalo dál než Česká republika. Možná paradoxně i díky Mečiarovi, po jehož vládě už bylo Slovákům jasnější, co nechtějí.“

Ondřej Matoušek

„Ak sa zamýšľam nad dnešnou diskusiou o slovenskej národnej identite, reprezentuje ju, pri určitom zjednodušení, na jednej strane nekritická snaha o konštrukciu „starých Slovákov“ a na druhej strane vývoj, ktorý sa začal práve v Prahe. Ten smeruje k prirodzenému európanstvu formovanému aj touto stredoeurópskou kultúrnou metropolou.“

Ladislav Snopko

„Mám tridsať rokov a v tých pesimistickejších chvíľach neverím. Štát, síce v Únii, ale s neadekvátnym školstvom, lacnou a nevzdelanou pracovnou silou, so súdmi, na ktoré sa nedá spoľahnúť a zdravotníctvom na hrane kolapsu – taký štát nemôže mať dobrú budúcnosť.“ (Prečítajte si celý text)

Samuel Marec

Prečítajte si komentáre z utorkového vydania SME:

cikovsky.jpg
EPH by sa mal zaručiť, že sa na prípadných stratách SPP bude spolupodieľať, píše Konštantín Čikovský

Prístup ku všetkým komentárom nielen na sme.sk za 3,90 Eur mesačne. Kúpiť teraz

sch2.jpg
Ani minister financií asi nemal v súvislosti s bločkovou lotériou veľké očakávania, píše Peter Schutz

Prístup ku všetkým komentárom nielen na sme.sk za 3,90 Eur mesačne. Kúpiť teraz

fila.jpg
Aj keby suma za Federičov byt nebola symbolická, škandál ostáva rovnako veľký, myslí si Lukáš Fila

Prístup ku všetkým komentárom nielen na sme.sk za 3,90 Eur mesačne. Kúpiť teraz

morvay.jpg
Za nedohodou medzi Mostom a SMK sú osobná animozita a ekonomická rivalita, myslí si Peter Morvay

Prístup ku všetkým komentárom nielen na sme.sk za 3,90 Eur mesačne. Kúpiť teraz

politolog.jpg
Fico považuje svojich voličov za stádo, píše politológ Radoslav Štefančík

Prístup ku všetkým komentárom nielen na sme.sk za 3,90 Eur mesačne. Kúpiť teraz

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Komentáre

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ašot Haas v Bratislave: Nenechajte si ujsť umelecký zážitok
 2. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 4. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 5. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 6. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 7. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 8. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 9. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 10. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 1. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 4. Pápež František požehnal základný kameň novej nemocnice
 5. Ašot Haas v Bratislave: Nenechajte si ujsť umelecký zážitok
 6. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 1. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 8 262
 2. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 6 328
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 4 593
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 175
 5. Mayo Galuška praží extra kávu, oligarcha Hodorovský je Mr. Krach 2 248
 6. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 2 238
 7. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 1 847
 8. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 844
 9. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 1 648
 10. Prvá dáma festivalu 1 610
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pavol Ďurka prichádza v sprievode polície na Okresný súd.

Obvinenia priamo nepotvrdil ani kajúcnik.


11 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Inšpekcia udrela tvrdo, v nesprávny čas.


a 2 ďalší 9 h

Neprehliadnite tiež

Šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová

Toto nie je ako zlyhanie počítačového programu, nestačí urobiť reštart.


11 h
Peter Schutz

Ak sa Matovič pozorne rozhliadne po svete koalícií, počty na centimetre vychádzajú sotvakde.


14 h
Mikulec je slušný človek, ale bordel v rezorte priam zavýja, aby sa ho ujal človek, ktorý má akési základné poňatie, že čo je to minister vnútra.

Budovanie protičínskej koalície demokracií myslí Biden smrteľne vážne.


15 h
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Debatu o obnove spravodlivosti nesprávne zužujeme len na reformu justície.


16 h
Skryť Zatvoriť reklamu