SME

Prebudia alarmujúce fakty o školstve slovenských politikov?

Prebudia alarmujúce fakty o školstve slovenských politikov?

Šestnásť iniciátorov očakáva od politikov, že urobia zo vzdelania jednu z priorít budúceho programového vyhlásenia vlády.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/5/57/5709645/5709645.jpeg?rev=2" author="Vico" longread-pos="full"][/content]

Šestnásť iniciátorov výzvy A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! očakáva od politikov, že pod vplyvom deviatich alarmujúcich faktov urobia zo vzdelania jednu z priorít budúceho programového vyhlásenia vlády. Ich výzvu doteraz podporujú stovky sympatizantov a desiatky inštitúcií. O zmysle a cieľoch výzvy hovorím s hovorcom skupiny Stanislavom Boledovičom, spoluzakladateľom iniciatívy Učiteľ 2020 a medzinárodného programu Teach for Slovakia.

TEXT: Róbert Kotian

[content type="longread-pos" pos="left"]

[content type="img" src="https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/7/56/5695607/5695607.jpeg?rev=2"][/content]

Píše Róbert Kotian, moderátor rozhlasovej diskusie Dejiny.sk, spolupracovník denníka Šport. [/content]

Cestou na naše stretnutie som počúval v rádiu rozhovor ministra školstva Juraja Draxlera a učiteľa Branislava Kočana – takmer v ničom sa nezhodli, ale v jednom áno, že druhá strana prichádza neskoro – jedna s požiadavkou zvýšenia peňazí a zavedenia systémových riešení, druhá so sľubmi systémových riešení a zvýšenia peňazí až po voľbách. Pritom vy prichádzate s výzvou A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! práve teraz. Dozrelo niečo objektívne, že ste sa rozhodli vystúpiť ako skupina ľudí, ktorá vie dosť o stave školstva a vzdelávania na Slovensku? Čo bolo tou inšpiráciou?

„Prichádzame s iniciatívou A dosť! práve teraz, pretože práve teraz je pred voľbami a práve teraz sa budú občania rozhodovať, koho budú voliť. Každý z nás je voličom a premýšľame o tom, aká je doprava v meste, či sme v EÚ, alebo nie, trápi nás, čo politické strany zamýšľajú s emigrantmi. Chceme zalarmovať verejnosť, aby ju začalo trápiť, čo s deje s naším vzdelaním a naším školstvom, pretože za posledných 25 rokov politici nehovorili nahlas pravdu o vzdelávaní, pravdu, ktorá hovorí, že naše školstvo je prakticky vo všetkých ukazovateľoch na chvoste vyspelého sveta. A tie ukazovatele postupne klesali a pripomínajú syndróm zahrievanej žaby v horúcej vode, takže nikdy akoby nebol ten správny moment hovoriť, že je kríza, ale dnes tá kríza už je a my budeme verejnosti prinášať deväť alarmujúcich faktov, aby začala cítiť potrebu pýtať sa politikov, čo plánujú urobiť pre zásadné zlepšenie výsledkov vzdelávania našich detí.“

Očakávate, že politici budú v predvolebnom období citlivejší na takéto informácie a budú vám viac načúvať?

„Neviem, či nám budú načúvať, ale viem, že my sa ich budeme pýtať. Budeme im hovoriť o faktoch, ktoré sme o slovenskom školstve zistili, a budeme zvedaví, či o týchto faktoch vôbec vedia, a ak o nich vedia, či súhlasia s tým, že tie fakty sú alarmujúce. Budeme sa pýtať, čo s tým plánujú urobiť, ak by mali ambíciu po budúcich voľbách zostaviť vládu a prevziať rezort školstva.“

Chcete, aby sa úroveň vzdelávania a stav školstva, a situácia učiteľov stali súčasťou volebnej kampane?
„Presne tak. Naším najdôležitejším cieľom je, aby prioritou programového vyhlásenia budúcej vlády bolo zásadné zlepšenie slovenského školstva, aby sa školstvo stalo skutočnou prioritou, a aby v programovom vyhlásení bolo jasne zakotvené výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vzdelávanie našich detí tak, aby bolo do roku 2020 porovnateľné s inými krajinami EÚ.“

Za výzvou stojí skupina šestnástich iniciátorov – na vyvinutie tlaku na politikov, aby vnímali situáciu v školstve ako alarmujúcu, a aby prijali systémové a možno aj veľkorysé opatrenia. Takáto malá skupina však nebude stačiť. S kým počítate ako so spojencami pri vytváraní tohto tlaku a moderovaní verejnej diskusie?

„Šestnásť ľudí nestačí na zmenu, ale stačí na jej naštartovanie. Naštartovali sme verejnú kampaň a veríme, že sa do nej zapoja a svoj podpis pod výzvu politikom pridajú tisícky občanov. Zároveň oslovujeme osobnosti Slovenska, z ktorých nám viaceré prisľúbili podporu.“

Ako na vašu výzvu reagujú tí, ktorých sa týka predovšetkým, teda učitelia? Jestvuje spojitosť medzi vašou výzvou a výzvou Slovenskej komory učiteľov, ktorá žiadala zvýšenie financií už v budúcoročnom rozpočte, alebo protestom učiteľov pred Úradom vlády?

„Vzdelávanie musí byť hlavnou témou všetkých občanov bez ohľadu na to, či sú murári, učitelia, lekári alebo politici, lebo školstvo rozhoduje o budúcnosti všetkých detí tejto krajiny. Školstvo je dnes naozaj na dne. Chceme osloviť všetkých ľudí na Slovensku. Učitelia majú absolútne kľúčovú rolu. Naša iniciatíva by bola odsúdená na neúspech, keby sme hovorili niečo zásadne iné ako to, čomu veria učitelia, ktorí dnes naše školstvo ťahajú. Medzi iniciátormi kampane sú aj kľúčoví zástupcovia učiteľov, pani Barancová, prezidentka Slovenskej komory učiteľov, pán Sebelédi, zakladateľ nových odborov. Zatiaľ sme sa sústredili na sformulovanie výzvy, oslovovať ďalšie organizácie začíname teraz. Odoslali sme listy všetkým kľúčovým politickým stranám na Slovensku, informujeme ich o deviatich alarmujúcich faktoch. Sme pripravení s nimi začať diskutovať.“

Aj učiteľských organizácií je viac – hľadáte medzi nimi spojencov?

„V prvom rade iniciatívu koncipujeme ako politickú nadstranícku kampaň. Aj preto sme oslovili lídrov 13 kľúčových politických strán. Samozrejme, že budeme pokračovať. Chceme, aby ľudia pochopili, že nie sme ďalšia iniciatíva učiteľov alebo iniciatíva, ktorá vychádza zo školstva, ale sme politická iniciatíva, ktorá chce ovplyvniť programové vyhlásenie budúcej vlády. Z tohto pohľadu budeme pracovať najmä s verejnosťou a politikmi.“

Prioritne oslovujete teda politikov. Určite viete, že politici oveľa lepšie vnímajú závažnosť problému, ak sú pod tlakom. Napríklad spomeňme štrajk lekárov pred niekoľkými rokmi a vláda im napokon ustúpila. Máte spätnú reakciu od politikov? Zrejme bez tohto masívneho nátlaku, možno aj v uliciach, vám nebudú načúvať. Uvažujete aj o takejto forme nátlaku?

„Dostatočným tlakom na akéhokoľvek politika sú samotné alarmujúce fakty o školstve, ktoré, keď si pozrieme, nemôžu nechať v pokoji nikoho, ani politikov. Keď sa napríklad rodičia dozvedia niektoré skutočnosti, budú oveľa viac pozerať na to, čo plánujú robiť politici s naším vzdelávaním. Prieskum medzinárodnej organizácie OECD ukázal, že naše deti sú v školách nešťastné. Naše deti sa v školách nudia, nechodia tam rady, čo by sa ešte mohlo zdať v poriadku, veď ani mnohí rodičia nechodili do školy radi. Ale nie je to tak - v drvivej väčšine krajín chodia deti do školy radšej ako na Slovensku. My sme dnes z viac ako 60 krajín, ktoré boli zaradené do prieskumu, medzi poslednými tromi krajinami, kde sú deti v školách najviac nešťastné.“

Čím si vysvetľujete výsledky toho prieskumu?

„Vysvetľujem si to dlhodobým zanedbávaním vzdelávania a školstva na Slovensku, ktoré vedie jednak k tomu, že samotní učitelia a vedenia škôl sú vyhorení a nemotivovaní – aj preto oni sami ťažšie motivujú deti. Zároveň je v školách obrovská administratíva a byrokracia, ktoré neumožňujú učiteľom, aby sa deťom venovali viac. Učitelia nemajú dostatok priestoru na to, aby s deťmi robili kreatívne aktivity, lebo sú priveľmi zošnurovaní obrovským množstvom predpisov, ktoré im neumožňuje rýchlo a ľahko naštartovať a zafinancovať také aktivity s deťmi, ktoré by boli motivujúce a deti by zaujímali. Také si vyžadujú odísť z priestorov školy a robiť aj výlety a netradičné veci, a na to školy dnes nemajú ani podmienky, ani financie.“

Nedávno som robil rozhovor s učiteľom Vladimírom Crmomanom a presne v ten deň uverejnil denník SME slová profesora Mirona Zelinu, ktorý na otázku, či by pomohli statusu učiteľa vyššie platy? - odpovedá: „Nie, to hovorím úplne zodpovedne. Môžeme učiteľa sebalepšie zaplatiť, ale ak on nebude na sebe pracovať a nebude mať záujem učiť lepšie, vyššie platy atmosféru v školách nevyriešia. Vyššie platy by mali byť spojené s vyššou náročnosťou na učiteľa, jeho prácu, sebavzdelávanie...“ Osobne si myslím, že zvýšenie platov v školstve je nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek pozitívnej zmeny – bez nej to jednoducho nepôjde. Ak chcete udržať a získať kvalitných ľudí do školstva, so súčasnými platmi sa to nedá. Hoci je to iba jedna stránka celého problému.

„V tomto s pánom Zelinom zásadne nesúhlasím. Som rád, že sme sa všetci šestnásti iniciátori zhodli na tom, že dnes absolútne najdôležitejšia a absolútne nutná podmienka pre akékoľvek zlepšenie vzdelávania je výrazné zvýšenie finančných prostriedkov. Vyššie platy umožnia učiteľom robiť svoju prácu naplno bez toho, aby si museli privyrábať inde. Vyššie platy dokážu pritiahnuť do školstva schopných ľudí, aby každé dieťa malo výborného učiteľa. To, v čom sa s ním zhodnem, je, že ak ich tam nalejeme nerozumne alebo ak ich nalejeme a zvýšime platy, a neurobíme nič iné, tak, samozrejme, ten dosah bude minimálny. A zhodneme sa s pánom Zelinom aj v tom, že ak aj tie peniaze zvýšime, a ja verím tomu, že ďalšia vláda vyrovná ten schodok financií na úroveň iných krajín, tak tá zmena nepríde o dva alebo tri roky, ale až o päť - desať rokov. Dnes dáva Slovensko do vzdelávania asi štyri percentá HDP, iné krajiny aj viac ako šesť percent. To znamená, že potrebujeme zvýšiť rozpočet školstva asi o polovicu. Veríme, že ďalšia vláda si takéto zvýšenie dá do svojho programového vyhlásenia ako záväzok do roku 2020. Z roka na rok sa také zvýšenie dosiahnuť nedá, ale za štyri roky sa to určite dá urobiť.“

Dočítajte tento článok
s predplatným SME.sk.
Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Čítajte ďalej

Mikuláš (Hej, ty!)

Karikatúra denníka SME (Hej, ty! – Györe).


10 h

Nebezpečenstvo (Sliacky)

Karikatúra denníka SME (Sliacky)


6. dec

Kto šetrí na svetle (Vico)

Karikatúra denníka SME (Vico).


5. dec

Stačí nechať krátko pôsobiť (Sliacky)

Karikatúra denníka SME (Sliacky).


4. dec

Realistické prianie (Vico)

Karikatúra denníka SME (Vico).


1. dec

Zakaždým presne (Hej, ty!)

Karikatúra denníka SME (Hej, ty! – Györe).


30. nov
SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu