SME
Pondelok, 22. apríl , 2019

Načítavam, moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Amnestie opäť: Skutok sa stal (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Ha-ha-ha, ak niekto doteraz nevedel v čom tkvie úbohosť vytia psov na mesiac, po prečítaní tohto textu mu to musí byť úplne jasné. :-)
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

 

Clanok, ktory keby napisal novinar, tak OK, ale doktorand Pravnickej fakulty ??? Kopa fraz a pravne riesenie absolutne ziadne.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

vie vstúpiť?

Vedieť a chcieť. Tak to sú kua rozličné parametre.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Čas sa neúprosne

blíži mimo čas vyvolených - hanby tohto národa .
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

skutok sa stal

je hanbou slovenska, pod krytím kaliňáka, že evidentné trestné činy zametá pod koberec s odôvodnením, že skutok sa nestal a ak, tak nie je trestným činom. Kaliňák a smer chránia svojich ľudí, napr. taktp prikryli poslanca osuského, ktorý spáchal evidentný trestný čin minimálne výtržníctva, keď fyzicky napadol mierne jurodivého aktivistu. Je to jedna banda, smeráci svojich vždy chránia, aj keď sa k ním nepriznávajú .Bašternák a osuský sú učebnicovým príkladom. Aj keď bašternák bude musieť pustiť daňovému úradu nejaké perie. Osuský nie, asi lepšie slúži
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

to musí byť divná hlava,

kde sa spojí do jedného Pastrnak a Osuský. Ich skutky porovnávať - to môže len divý Juro. Vulgarneho primitíva - vraj aktivistu - by bolo treba nielen fackovat každý deň. Práveze kali musí nad ním držať ochrannú ruku, lebo útočí na celú opozíciu okrem "Kollarcicka" a "Kotlebicka". Ani fašistické prejavy nebránia Kaliho organom, aby toho blazna riešili - pozdravy hai/hail meine (Hitler) jugendi!, ktorí už s firerom chystajú roxorove tyče, aby politikom ako Osuský vytrieskali z hlavy mozog pred ocami vlastných detí.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

to musí byť divná hlava

ktorá si nespojí dve a dve. Výtržník napadne aktivistu, je to na filmovom zázname, vedľa stojaci policajt sa ani nehne a vyšetrovateľ neskôr tvrdí, že skutok sa nestal. Kalipolícia si svojich chráni, veď kto ich dostal k moci, kto hlasoval za pád radičovej vlády? Napr. výtržník.

A, pozor na želania, môžu sa ti vyplniť. Ostatná revolúcia vraj bola, ako niektorí hovoria, príliš zamatová. A sú ľudia, ktorí prejavy kaviarne pokladajú za nebezpečnejšie, ako nepríčetné výkriky mierne jurodivého aktivistu. Celá ľavica, podporovatelia lgbt, vítači nelegálnych migrantov, internacionalisti, ateisti, podkopávači základov štátu rušením trojdelenia moci /pre menej múdrych: amnestie/, všetka táto dezorientovaná chamraď, sa môže toho fackovania každý deň dožiť. Ja by som nebol rád, ale smeruje to k tomu. Kotleba sa bude javiť ako demokrat od kosti. A kto to zapríčinil, kto je na vine, že táto ožnosť je reálna? Výtržníci,
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

nijaká zmena nenastane,

kým tu bude Fico so Zderom, spolužiak, špeciálny malykovac, policajny gasparko a mnohí sudcovia, ktorí to trojnásobne istia.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

no, šak hovorím

nijaká zmena nenastane,
kým tu bude Fico so Zderom, spolužiak, špeciálny malykovac, policajny gasparko a mnohí sudcovia, ktorí to trojnásobne istia. A dokonca výtržníctvo, zachytené na kamere, zdokumentované, dokážu zamiesť pod koberec. Zlodeji a výtržníci, ktorí im slúžia, sú beztrestní
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

to máš z príručky Smeru?

Hádzať do 1 vreca zlodejov a tých, co roky proti nim bojuju...
Osuský hlasoval proti navýšeniu eurovalu, aby ušetril nám všetkým asi 5 miliárd. Už teraz sme zaplatili vyše 2 mld., ktoré sa už takmer určite nikdy nevrátia, On nehlasoval za pád vlády. To hlúpa premierka podlahla tlaku Dzur. a Mikl. A všetci sa hneď dohodli s Ficom na volbach. Na rozdiel od teba to väčšina pravic. voličov pochopila - kde je dnes Figel, IR, M.Dz., I.M.?
Osuský nemá nijaké krytie Kaliho - to je tvoj výmysel. Primitívny ***** mu na verejnosti na daval do fašistickych svin a dostal za to obyčajnú facku od starého dochodcu. Žiadny tr. cin, nanajvýš priestupok proti občianskemu spolunazivaniu.Bielovlasy vulgarny fasista môže podať oznámenie a bude sa to riešiť. Neviem, či to urobil. Môže počítať s tým, že aj on bude riešený za urážku na cti a pod. (verejné pohoršenie? )...Tento fašista so svojimi (Hitler) jugendami už mal dávno sedieť, nebyť krytia Kaliho polície a prokuratorov spoluziakov. Robí pre Fica dobru robotu ako ty - dávať na 1 úroveň zlodejov a opozičných bojovníkov proti vládnej korpcii (sas a olano predovšetkým).
A tým matie jednoduchých voličov, akých potrebuje Smer a sns. Navyše ospevuje Kotlebicka - čím viac % pre fasistov, tým ťažšie pre demokratické nekorupcne strany zostavit vládu (bez Smeru a sns).

.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

nemal by som sa smiať

na obetiach. Ani na obetiach propagandy nie. Ale z kopca tej hlušiny čo si napísal, vyberiem perlu, sťaby vasko biľak prevravel: "primitívny ++++ nadával starému dôchodcovi a preto od neho dostal facku", aby som ťa citoval. Odhliadnúc od toho, že primiívny ++++ je o rok starší, ako starý dôchodca, pekne si to opísal. Výtržníctvo - ako zo skrípt. Jasná trestná sadzba. O ostatných sprostostiach radšej nič.
Radšej zacitujme rádio jerevan, ktorého si verným žiakom: v boxerskom zápase nastúpili proti sebe: reprezentant sovietskeho zväzu vasilij boxerovič, ktorý dosiahol pekné druhé miesto, proti billovi brownovi, ktorý skončil predposledný. "primitívny ++++ nadával starému dôchodcovi a preto od neho dostal facku"už dávno som sa tak nezasmial.
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

každý si urobí názor

na toho vulgarneho primitivneho fasistu obklopujúceho sa tebe podobnymi (Hitler) jugendami, ktorí sa ho budú zastavat. Stačí vidieť 2-3 jeho videá - ovlada hlavne slová na k (kur.., kok...) a potom už len bullshit pre nezorientovanych chumajov.
A podľa tvojich skrípt aká trestná sadzba je za nadavanie do fasistickych svin na verejnosti? A za nespočetné nadávky na k.. takisto na verejnosti aj pred neplnoletymi. Aj preto si myslím, že tento skorumpovany režim drží nad ním ochrannú ruku. Iní novinári sú sikanovani a vysetrovani pre oveľa menšie prehrešky ( aj keď tento nie je novinár, iba novinársky odpad).
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

nazor sudcu

Ale­bo po­ve­da­né inak, ús­tav­ný súd vo svo­jom Ná­le­ze pri­pus­til, že re­le­van­tný­mi mô­žu byť aj ta­ké práv­ne ná­zo­ry, kto­ré vy­chá­dza­jú z to­ho, že sí­ce am­nes­tiu mož­no ru­šiť (zru­šo­vať), av­šak nie je mož­né ru­šiť (zru­šo­vať) práv­ne účin­ky, kto­ré roz­hod­nu­tie o am­nes­tii už svo­jím vy­da­ním vy­vo­la­lo (t. j. vy­vo­lať opä­tov­ný vznik tres­tnej zod­po­ved­nos­ti, kto­rá už raz za­nik­la). Netvr­dím, že ta­ký­to práv­ny ná­zor o abo­lič­nom roz­hod­nu­tí je správ­ny, tvr­dím len, že vo svet­le Ná­le­zu ús­tav­né­ho sú­du je mož­ný a ne­bol by v roz­po­re s od­ôvod­ne­ním Ná­le­zu (kto­ré v tom­to sme­re ne­po­núk­lo žiad­ne us­po­ko­ji­vé od­po­ve­de). Aj z toh­to roz­bo­ru vid­no, aké práv­ne prob­lé­my, či ne­jas­nos­ti mô­že vy­vo­lať ab­sen­cia práv­nej ar­gu­men­tá­cie v súd­nom roz­hod­nu­tí, to pla­tí o to viac, ak je ta­kým­to roz­hod­nu­tím roz­hod­nu­tie ús­tav­né­ho sú­du a ak ide o pod­stat­nú práv­nu otáz­ku.

Mož­no tu sí­ce na­mie­tať, že zru­še­ním am­nes­tií sa ru­šia aj práv­ne účin­ky, kto­ré roz­hod­nu­tie o am­nes­tii vy­vo­la­lo, av­šak tak jed­no­du­ché to nie je. Po­kiaľ pri­pus­tí­me vý­klad, že roz­hod­nu­tie o am­nes­tii má hmot­nop­ráv­ne účin­ky (t. j., že doš­lo k zá­ni­ku tres­tnej zod­po­ved­nos­ti raz a nav­ždy), po­tom mu­sí­me pri­pus­tiť aj to, že tie­to práv­ne účin­ky pub­li­ko­va­ním roz­hod­nu­tia o am­nes­tii „ži­jú svoj vlast­ný ži­vot“ a už sa ne­via­žu na roz­hod­nu­tie, kto­ré ich vy­vo­la­lo. Je to po­dob­né ako, keď nap­rík­lad NR SR zru­ší ur­či­tý zá­kon, tak zru­še­ním zá­ko­na sa auto­ma­tic­ky ne­ru­šia práv­ne účin­ky, kto­ré ten­to už zru­še­ný zá­kon v mi­nu­los­ti, keď bol plat­ný a účin­ný, vy­vo­lal. V ta­kom­to prí­pa­de by nep­ri­chá­dza­lo do úva­hy opä­tov­né „ob­živ­nu­tie“ tres­tnej zod­po­ved­nos­ti am­nes­to­va­ných skut­kov, pre­to­že ak je raz nie­čo mŕtve, po­tom je to mŕtve nav­ždy.

http://www.pravnelisty.sk/clan...
 
Hodnoť:   mínus indicator plus

Názor občana

Zrušenie amnestií je podstatné pre duševné zdravie našej spoločnosti. Politici musia vedieť, že všetko sa im neprepečie. Ak vezmeme, čo sa deje v česku, ako chytili za chvost Nečasa a teraz chytajú aj Babiša, Kaliňák, Fico a zopár ďalších majú poriadne zlepené zadnice.
 


Prihláste sa

(?)
 


Ďalšie možnosti
Zoznam diskusií

Registrácia
Zabudnuté heslo
Kódex diskutujúceho

Najčítanejšie na SME Komentáre